หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์ทั้งหมด
3วัน 2คืน
ทัวร์พม่า THE HOLY MYANMAR 3D2N BY 8M

180011 : ทัวร์พม่า THE HOLY MYANMAR 3D2N BY 8M


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ พัก 4 ดาว เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา


ธ.ค. - มี.ค. 2562

฿8,999

ปกติ11,999

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

14 - 16 ธ.ค. 2561

฿11,999

21 - 23 ธ.ค. 2561

฿11,999

28 - 30 ธ.ค. 2561

฿13,999

29 - 31 ธ.ค. 2561

฿13,999

30 - 01 ม.ค. 2562

฿14,999

31 - 02 ม.ค. 2562

฿14,999

04 - 06 ม.ค. 2562

฿11,999

11 - 13 ม.ค. 2562

฿11,999

18 - 20 ม.ค. 2562

฿11,999

25 - 27 ม.ค. 2562

฿11,999

08 - 10 ก.พ. 2562

฿11,999

15 - 17 ก.พ. 2562

฿11,999

22 - 24 ก.พ. 2562

฿11,999

08 - 10 มี.ค. 2562

฿11,999

15 - 17 มี.ค. 2562

฿11,999

22 - 24 มี.ค. 2562

฿11,999

29 - 31 มี.ค. 2562

฿11,999

3วัน 2คืน
ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR 3D2N

180013 : ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR 3D2N


ทัวร์พม่า วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์กลางน้ำ พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต พระหินอ่อน ช้างเผือก


ธ.ค. - ม.ค. 2562

฿10,999

ปกติ12,999

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

13 - 15 ธ.ค. 2561

฿12,999

14 - 16 ธ.ค. 2561

฿12,999

15 - 17 ธ.ค. 2561

฿12,999

20 - 22 ธ.ค. 2561

฿12,999

21 - 23 ธ.ค. 2561

฿12,999

22 - 24 ธ.ค. 2561

฿12,999

27 - 29 ธ.ค. 2561

฿13,999

28 - 30 ธ.ค. 2561

฿14,999

29 - 31 ธ.ค. 2561

฿14,999

30 - 01 ม.ค. 2562

฿14,999

31 - 02 ม.ค. 2562

฿14,999

3วัน 2คืน
ทัวร์พม่า SHINING IN MYANMAR 3D2N BYSL

180021 : ทัวร์พม่า SHINING IN MYANMAR 3D2N BYSL


พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอว์ พระมหาเจดีย์มุเตา ไจ้ทีโย คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ้คะวาย พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว วัดเจ๊าทัตจี หรือวัดพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งตลาดสก็อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


ธ.ค. - ม.ค. 2562

฿10,999

ปกติ11,999

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

14 - 16 ธ.ค. 2561

฿11,999

29 - 31 ธ.ค. 2561

฿13,999

30 - 01 ม.ค. 2562

฿14,999

3วัน 2คืน
ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR 3D2N BY FD (พัก 5 ดาว CHATRIUM HOTEL)

180023 : ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR 3D2N BY FD (พัก 5 ดาว CHATRIUM HOTEL)


ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ เทพกระซิบ พระธาตุอินทร์แขวน พักหรู 5 ดาว ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม ฟรี หนังสือสวดมนต์+เสื้อยึดทัวร์พม่า


ธ.ค. - มี.ค. 2562

฿11,900

ปกติ11,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

22 - 24 ธ.ค. 2561

฿11,900

28 - 30 ธ.ค. 2561

฿12,900

30 - 01 ม.ค. 2562

฿13,599

31 - 02 ม.ค. 2562

฿13,599

04 - 06 ม.ค. 2562

฿12,500

05 - 07 ม.ค. 2562

฿12,500

11 - 13 ม.ค. 2562

฿11,900

12 - 14 ม.ค. 2562

฿11,900

18 - 20 ม.ค. 2562

฿11,900

19 - 21 ม.ค. 2562

฿11,900

25 - 27 ม.ค. 2562

฿11,900

26 - 28 ม.ค. 2562

฿11,900

01 - 03 ก.พ. 2562

฿12,500

02 - 04 ก.พ. 2562

฿12,500

08 - 10 ก.พ. 2562

฿12,500

09 - 11 ก.พ. 2562

฿12,500

15 - 17 ก.พ. 2562

฿12,500

23 - 25 ก.พ. 2562

฿12,500

01 - 03 มี.ค. 2562

฿12,500

02 - 04 มี.ค. 2562

฿12,500

08 - 10 มี.ค. 2562

฿12,500

09 - 11 มี.ค. 2562

฿12,500

15 - 17 มี.ค. 2562

฿12,500

16 - 18 มี.ค. 2562

฿12,500

21 - 23 มี.ค. 2562

฿12,500

23 - 25 มี.ค. 2562

฿12,500

29 - 31 มี.ค. 2562

฿12,500

3วัน 2คืน
ทัวร์พม่า LUXURY MYANMAR 3D2N BY SL (พัก 5 ดาว CHATRIUM HOTEL)

180024 : ทัวร์พม่า LUXURY MYANMAR 3D2N BY SL (พัก 5 ดาว CHATRIUM HOTEL)


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักหรู 5 ดาว ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุ พิเศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง กุ้งเผาหงสา


ธ.ค. - มี.ค. 2562

฿12,900

ปกติ12,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

15 - 17 ธ.ค. 2561

฿12,900

28 - 30 ธ.ค. 2561

฿14,900

04 - 06 ม.ค. 2562

฿12,900

05 - 07 ม.ค. 2562

฿12,900

25 - 27 ม.ค. 2562

฿12,900

26 - 28 ม.ค. 2562

฿12,900

01 - 03 ก.พ. 2562

฿12,900

02 - 04 ก.พ. 2562

฿12,900

08 - 10 ก.พ. 2562

฿14,500

09 - 11 ก.พ. 2562

฿13,900

23 - 25 ก.พ. 2562

฿12,900

01 - 03 มี.ค. 2562

฿12,900

02 - 04 มี.ค. 2562

฿12,900

08 - 10 มี.ค. 2562

฿12,900

09 - 11 มี.ค. 2562

฿12,900

15 - 17 มี.ค. 2562

฿12,900

16 - 18 มี.ค. 2562

฿12,900

22 - 24 มี.ค. 2562

฿12,900

3วัน 2คืน
ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR 3D2N BY SL

180028 : ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR 3D2N BY SL


ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน พิเศษ ชาบูบเฟ่ต์ +สลัดกุ้งมังกร +กุ้งเผาหงสา ฟรีหนังสือสวดมนต์ ซ๊อปปิ้งตลาดสก๊อต


ธ.ค. - มี.ค. 2562

฿12,900

ปกติ12,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

28 - 30 ธ.ค. 2561

฿12,900

30 - 01 ม.ค. 2562

฿12,900

04 - 06 ม.ค. 2562

฿11,500

05 - 07 ม.ค. 2562

฿11,500

11 - 13 ม.ค. 2562

฿11,500

12 - 14 ม.ค. 2562

฿11,500

25 - 27 ม.ค. 2562

฿11,500

01 - 03 ก.พ. 2562

฿11,500

02 - 04 ก.พ. 2562

฿11,500

09 - 11 ก.พ. 2562

฿12,500

23 - 25 ก.พ. 2562

฿11,500

01 - 03 มี.ค. 2562

฿11,500

02 - 04 มี.ค. 2562

฿11,500

08 - 10 มี.ค. 2562

฿11,500

09 - 11 มี.ค. 2562

฿11,500

15 - 17 มี.ค. 2562

฿11,500

22 - 24 มี.ค. 2562

฿11,500

3วัน 2คืน
ทัวร์พม่า VINTAGE MYANAMR 3D2N BY FD

180030 : ทัวร์พม่า VINTAGE MYANAMR 3D2N BY FD


ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ซ๊อปปิ้งตลาดสก๊อต ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์กลางน้ำ พิเศษ ชาบูบุฟเฟ่ต์ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง


ธ.ค. - เม.ย. 2562

฿11,555

ปกติ11,555

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

14 - 16 ธ.ค. 2561

฿11,555

15 - 17 ธ.ค. 2561

฿11,555

21 - 23 ธ.ค. 2561

฿11,555

22 - 24 ธ.ค. 2561

฿11,555

28 - 30 ธ.ค. 2561

฿12,500

29 - 31 ธ.ค. 2561

฿12,900

31 - 02 ม.ค. 2562

฿12,900

04 - 06 ม.ค. 2562

฿11,555

05 - 07 ม.ค. 2562

฿11,555

11 - 13 ม.ค. 2562

฿11,555

12 - 14 ม.ค. 2562

฿11,555

18 - 20 ม.ค. 2562

฿11,555

19 - 21 ม.ค. 2562

฿11,555

25 - 27 ม.ค. 2562

฿11,555

26 - 28 ม.ค. 2562

฿11,555

01 - 03 ก.พ. 2562

฿11,900

02 - 04 ก.พ. 2562

฿11,900

08 - 10 ก.พ. 2562

฿11,900

09 - 11 ก.พ. 2562

฿11,900

16 - 18 ก.พ. 2562

฿11,900

23 - 25 ก.พ. 2562

฿11,900

01 - 03 มี.ค. 2562

฿11,900

02 - 04 มี.ค. 2562

฿11,900

08 - 10 มี.ค. 2562

฿11,900

09 - 11 มี.ค. 2562

฿11,900

15 - 17 มี.ค. 2562

฿11,900

16 - 18 มี.ค. 2562

฿11,900

21 - 23 มี.ค. 2562

฿11,900

23 - 25 มี.ค. 2562

฿11,900

29 - 31 มี.ค. 2562

฿11,900

30 - 01 เม.ย. 2562

฿11,900

5วัน 3คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน

180064 : ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน อุทยายเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกเทไป 101 แช่ออนเซ็นส่วนตัว ซ๊อปปิ้งซีเหมินติง พักหรู 4 ดาว


ม.ค. - ก.พ. 2562

฿20,900

ปกติ20,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

09 - 13 ม.ค. 2562

฿20,900

16 - 20 ม.ค. 2562

฿19,900

30 - 03 ก.พ. 2562

฿19,900

06 - 10 ก.พ. 2562

฿20,900

13 - 17 ก.พ. 2562

฿19,900

Scroll To Top

พม่า | จีน | กัมพูชา | ภูฎาน | อียิปต์ | รัสเซีย | บาหลี | สิงคโปร์ | ฮ่องกง/มาเก๊า | เวียดนาม | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ดูไบ | จอร์แดน | ลาว | ไต้หวัน | ตุรกี | อินเดีย | ตะวันออกกลาง | บรูไน | มัลดิฟส์ | มาเลเซีย | เกาหลี | ญี่ปุ่น | แอฟริกาใต้ | อเมริกา | โมร็อคโค | ฟิลิปปินส์ | เนปาล | อังกฤษ | กรีซ | แคนาดา | เกาหลีเหนือ | เคนยา |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2


สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018