หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
1 วัน  6
2 วัน  7
3 วัน  23
4 วัน  8
5 วัน  1
6 วัน  1
ย่างกุ้ง  35
สิเรียม  11
อินทร์แขวน  23
เนปิดอร์  1
มัณฑะเลย์  12
พุกาม  8
ไม่ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน  2
อินเล  1
2วัน 1คืน
ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง

180619 : ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง


ทัวร์พม่า วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี-เจดีย์กาบาเอ วัดบารมี-พระนอนตาหวาน-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์-ขอพรเทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดงาทัตจี-วัดพระหยกขาว


มิ.ย. - ก.ค. 2561

฿6,666

ปกติ 6,666

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

01 - 02 ก.ค. 2559

฿6,666

03 - 04 มิ.ย. 2561

฿7,500

10 - 11 มิ.ย. 2561

฿7,500

17 - 18 มิ.ย. 2561

฿6,666

24 - 25 มิ.ย. 2561

฿6,666

28 - 29 มิ.ย. 2561

฿6,666

08 - 09 ก.ค. 2561

฿6,666

15 - 16 ก.ค. 2561

฿6,666

22 - 23 ก.ค. 2561

฿6,666

29 - 30 ก.ค. 2561

฿7,900

3วัน 2คืน
ทัวร์พม่า ย้างกุ้ง หงสา พระธาตุอินแขวน

180014 : ทัวร์พม่า ย้างกุ้ง หงสา พระธาตุอินแขวน


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน-วัดพระไฝเลื่อนไจ้ท์ปอลอ-พระนอนยิ้มหวาน-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-วัดบารมี


พ.ค. - ต.ค. 2561

฿11,900

ปกติ 11,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

11 - 13 พ.ค. 2561

฿13,900

12 - 14 พ.ค. 2561

฿12,900

25 - 27 พ.ค. 2561

฿11,900

01 - 03 มิ.ย. 2561

฿12,900

08 - 10 มิ.ย. 2561

฿12,900

15 - 17 มิ.ย. 2561

฿12,900

29 - 01 ก.ค. 2561

฿12,900

06 - 08 ก.ค. 2561

฿12,900

13 - 15 ก.ค. 2561

฿12,900

14 - 16 ก.ค. 2561

฿11,900

20 - 22 ก.ค. 2561

฿11,900

21 - 23 ก.ค. 2561

฿11,900

27 - 29 ก.ค. 2561

฿12,900

28 - 30 ก.ค. 2561

฿12,900

03 - 05 ส.ค. 2561

฿11,900

04 - 06 ส.ค. 2561

฿10,900

10 - 12 ส.ค. 2561

฿13,900

11 - 13 ส.ค. 2561

฿13,900

17 - 19 ส.ค. 2561

฿10,900

18 - 20 ส.ค. 2561

฿10,900

24 - 26 ส.ค. 2561

฿12,900

25 - 27 ส.ค. 2561

฿10,900

31 - 02 ก.ย. 2561

฿11,900

01 - 03 ก.ย. 2561

฿10,900

07 - 09 ก.ย. 2561

฿10,900

08 - 10 ก.ย. 2561

฿10,900

14 - 16 ก.ย. 2561

฿11,900

15 - 17 ก.ย. 2561

฿10,900

21 - 23 ก.ย. 2561

฿11,900

22 - 24 ก.ย. 2561

฿10,900

28 - 30 ก.ย. 2561

฿12,900

29 - 01 ต.ค. 2561

฿10,900

1วัน 0คืน
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด

180155 : ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด


ทัวร์พม่า วัดพระเขี้ยวแก้ว พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) พระงาทัตยี ตลาดสก๊อต


พ.ค. - ก.ย. 2561

฿4,994

ปกติ 4,994

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 - 26 พ.ค. 2561

฿5,494

27 - 27 พ.ค. 2561

฿5,494

29 - 29 พ.ค. 2561

฿5,494

30 - 30 พ.ค. 2561

฿4,994

31 - 31 พ.ค. 2561

฿4,994

01 - 02 มิ.ย. 2561

฿5,491

03 - 03 มิ.ย. 2561

฿5,491

08 - 08 มิ.ย. 2561

฿4,991

09 - 09 มิ.ย. 2561

฿5,491

10 - 10 มิ.ย. 2561

฿5,491

15 - 15 มิ.ย. 2561

฿4,991

16 - 16 มิ.ย. 2561

฿5,491

17 - 17 มิ.ย. 2561

฿5,491

22 - 22 มิ.ย. 2561

฿4,991

23 - 23 มิ.ย. 2561

฿5,491

24 - 24 มิ.ย. 2561

฿5,491

29 - 29 มิ.ย. 2561

฿4,991

30 - 30 มิ.ย. 2561

฿5,491

01 - 01 ก.ค. 2561

฿5,491

06 - 06 ก.ค. 2561

฿4,991

07 - 07 ก.ค. 2561

฿5,491

08 - 08 ก.ค. 2561

฿5,491

13 - 13 ก.ค. 2561

฿4,991

14 - 14 ก.ค. 2561

฿5,491

15 - 15 ก.ค. 2561

฿5,491

20 - 20 ก.ค. 2561

฿4,991

21 - 21 ก.ค. 2561

฿5,491

22 - 22 ก.ค. 2561

฿5,491

27 - 27 ก.ค. 2561

฿5,691

28 - 28 ก.ค. 2561

฿5,691

29 - 29 ก.ค. 2561

฿5,691

30 - 30 ก.ค. 2561

฿5,491

03 - 03 ส.ค. 2561

฿4,991

04 - 04 ส.ค. 2561

฿5,491

05 - 05 ส.ค. 2561

฿5,491

10 - 10 ส.ค. 2561

฿4,991

11 - 11 ส.ค. 2561

฿5,491

12 - 12 ส.ค. 2561

฿5,891

13 - 13 ส.ค. 2561

฿5,691

17 - 17 ส.ค. 2561

฿4,991

18 - 18 ส.ค. 2561

฿5,491

19 - 19 ส.ค. 2561

฿5,491

24 - 24 ส.ค. 2561

฿4,991

25 - 25 ส.ค. 2561

฿5,491

26 - 26 ส.ค. 2561

฿5,491

31 - 31 ส.ค. 2561

฿4,991

01 - 01 ก.ย. 2561

฿5,491

02 - 02 ก.ย. 2561

฿5,491

07 - 07 ก.ย. 2561

฿4,991

08 - 08 ก.ย. 2561

฿5,491

09 - 09 ก.ย. 2561

฿5,491

14 - 14 ก.ย. 2561

฿4,991

15 - 15 ก.ย. 2561

฿5,491

16 - 16 ก.ย. 2561

฿5,491

21 - 21 ก.ย. 2561

฿4,991

22 - 22 ก.ย. 2561

฿5,491

23 - 23 ก.ย. 2561

฿5,491

28 - 28 ก.ย. 2561

฿4,991

29 - 29 ก.ย. 2561

฿5,491

30 - 30 ก.ย. 2561

฿5,491

2วัน 1คืน
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า สุดจ๊าต ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน ไหว้พระ 9 วัด

180197 : ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า สุดจ๊าต ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน ไหว้พระ 9 วัด


ทัวร์พม่า วัดพระเขี้ยวแก้ว เจดีย์กาบาเอ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) พระงาทัตยี เจดีย์มหาวิชยะ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) –วัดบารมี ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก


พ.ค. - ต.ค. 2561

฿6,491

ปกติ 6,491

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 - 26 พ.ค. 2561

฿6,991

26 - 27 พ.ค. 2561

฿7,591

27 - 28 พ.ค. 2561

฿6,991

28 - 29 พ.ค. 2561

฿6,991

29 - 30 พ.ค. 2561

฿6,991

01 - 02 มิ.ย. 2561

฿7,491

02 - 03 มิ.ย. 2561

฿7,491

03 - 04 มิ.ย. 2561

฿6,991

06 - 07 มิ.ย. 2561

฿6,991

07 - 08 มิ.ย. 2561

฿6,991

08 - 09 มิ.ย. 2561

฿7,491

09 - 10 มิ.ย. 2561

฿7,491

10 - 11 มิ.ย. 2561

฿6,991

13 - 14 มิ.ย. 2561

฿6,991

14 - 15 มิ.ย. 2561

฿6,991

15 - 16 มิ.ย. 2561

฿7,491

16 - 17 มิ.ย. 2561

฿7,491

17 - 18 มิ.ย. 2561

฿6,991

20 - 21 มิ.ย. 2561

฿6,991

21 - 22 มิ.ย. 2561

฿6,991

22 - 23 มิ.ย. 2561

฿7,491

27 - 28 มิ.ย. 2561

฿6,991

28 - 29 มิ.ย. 2561

฿6,991

29 - 30 มิ.ย. 2561

฿7,491

30 - 01 ก.ค. 2561

฿7,491

01 - 02 ก.ค. 2561

฿6,991

05 - 06 ก.ค. 2561

฿6,991

06 - 07 ก.ค. 2561

฿7,291

07 - 08 ก.ค. 2561

฿7,491

12 - 13 ก.ค. 2561

฿6,991

13 - 14 ก.ค. 2561

฿7,291

14 - 15 ก.ค. 2561

฿7,491

15 - 16 ก.ค. 2561

฿7,291

18 - 19 ก.ค. 2561

฿6,991

19 - 20 ก.ค. 2561

฿6,991

20 - 21 ก.ค. 2561

฿7,291

21 - 22 ก.ค. 2561

฿7,491

22 - 23 ก.ค. 2561

฿7,291

25 - 26 ก.ค. 2561

฿6,991

26 - 27 ก.ค. 2561

฿7,291

27 - 28 ก.ค. 2561

฿7,491

29 - 30 ก.ค. 2561

฿7,491

02 - 03 ส.ค. 2561

฿6,991

03 - 04 ส.ค. 2561

฿7,291

05 - 06 ส.ค. 2561

฿7,291

08 - 09 ส.ค. 2561

฿6,991

09 - 10 ส.ค. 2561

฿6,991

10 - 11 ส.ค. 2561

฿7,291

11 - 12 ส.ค. 2561

฿7,691

12 - 13 ส.ค. 2561

฿7,691

16 - 17 ส.ค. 2561

฿6,991

17 - 18 ส.ค. 2561

฿7,291

18 - 19 ส.ค. 2561

฿7,491

19 - 20 ส.ค. 2561

฿7,291

23 - 24 ส.ค. 2561

฿6,991

24 - 25 ส.ค. 2561

฿7,291

25 - 26 ส.ค. 2561

฿7,491

26 - 27 ส.ค. 2561

฿7,291

29 - 30 ส.ค. 2561

฿6,991

30 - 31 ส.ค. 2561

฿6,991

31 - 01 ก.ย. 2561

฿7,291

01 - 02 ก.ย. 2561

฿7,491

02 - 03 ก.ย. 2561

฿7,291

06 - 07 ก.ย. 2561

฿6,991

07 - 08 ก.ย. 2561

฿7,291

08 - 09 ก.ย. 2561

฿7,491

09 - 10 ก.ย. 2561

฿7,291

12 - 13 ก.ย. 2561

฿6,991

13 - 14 ก.ย. 2561

฿6,991

14 - 15 ก.ย. 2561

฿7,291

15 - 16 ก.ย. 2561

฿7,491

16 - 17 ก.ย. 2561

฿7,291

19 - 20 ก.ย. 2561

฿6,991

20 - 21 ก.ย. 2561

฿6,991

21 - 22 ก.ย. 2561

฿7,291

22 - 23 ก.ย. 2561

฿7,491

26 - 27 ก.ย. 2561

฿6,991

27 - 28 ก.ย. 2561

฿6,991

28 - 29 ก.ย. 2561

฿7,291

29 - 30 ก.ย. 2561

฿7,491

30 - 01 ต.ค. 2561

฿7,291

3วัน 2คืน
ทัวร์พม่า อิ่มบุญ สุขใจ สบาย...สบาย ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

180009 : ทัวร์พม่า อิ่มบุญ สุขใจ สบาย...สบาย ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน


ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น สถูปพระสุพรรณกัลยา พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) ช้อปปิ้งตลาดสก๊อตวัดพระหินอ่อน ช้างเผือก


พ.ค. - ต.ค. 2561

฿9,900

ปกติ 13,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 - 27 พ.ค. 2561

฿10,991

27 - 29 พ.ค. 2561

฿11,991

31 - 02 มิ.ย. 2561

฿10,991

01 - 03 มิ.ย. 2561

฿10,991

02 - 04 มิ.ย. 2561

฿10,991

06 - 08 มิ.ย. 2561

฿9,991

07 - 09 มิ.ย. 2561

฿10,991

08 - 10 มิ.ย. 2561

฿10,991

09 - 11 มิ.ย. 2561

฿10,991

13 - 15 มิ.ย. 2561

฿9,991

14 - 16 มิ.ย. 2561

฿10,991

15 - 17 มิ.ย. 2561

฿10,991

20 - 22 มิ.ย. 2561

฿9,991

22 - 24 มิ.ย. 2561

฿10,991

23 - 25 มิ.ย. 2561

฿10,991

27 - 29 มิ.ย. 2561

฿9,991

28 - 30 มิ.ย. 2561

฿10,991

29 - 01 ก.ค. 2561

฿10,991

04 - 06 ก.ค. 2561

฿9,991

05 - 07 ก.ค. 2561

฿9,991

06 - 08 ก.ค. 2561

฿10,991

11 - 13 ก.ค. 2561

฿9,991

12 - 14 ก.ค. 2561

฿9,991

13 - 15 ก.ค. 2561

฿10,991

14 - 16 ก.ค. 2561

฿10,991

18 - 20 ก.ค. 2561

฿9,991

19 - 21 ก.ค. 2561

฿9,991

20 - 22 ก.ค. 2561

฿10,990

26 - 28 ก.ค. 2561

฿10,991

27 - 29 ก.ค. 2561

฿10,991

28 - 30 ก.ค. 2561

฿10,991

29 - 31 ก.ค. 2561

฿10,991

02 - 04 ส.ค. 2561

฿9,991

03 - 05 ส.ค. 2561

฿10,991

04 - 06 ส.ค. 2561

฿10,991

09 - 11 ส.ค. 2561

฿9,991

10 - 12 ส.ค. 2561

฿10,991

11 - 13 ส.ค. 2561

฿10,991

16 - 18 ส.ค. 2561

฿9,991

17 - 19 ส.ค. 2561

฿10,991

19 - 21 ส.ค. 2561

฿9,991

23 - 25 ส.ค. 2561

฿10,991

24 - 26 ส.ค. 2561

฿10,991

25 - 27 ส.ค. 2561

฿10,991

27 - 29 ส.ค. 2561

฿9,991

30 - 01 ก.ย. 2561

฿10,991

01 - 03 ก.ย. 2561

฿10,991

06 - 08 ก.ย. 2561

฿9,991

07 - 09 ก.ย. 2561

฿10,991

08 - 10 ก.ย. 2561

฿10,991

13 - 15 ก.ย. 2561

฿9,991

14 - 16 ก.ย. 2561

฿10,991

15 - 17 ก.ย. 2561

฿10,991

20 - 22 ก.ย. 2561

฿9,991

21 - 23 ก.ย. 2561

฿10,991

23 - 25 ก.ย. 2561

฿9,991

27 - 29 ก.ย. 2561

฿9,991

28 - 30 ก.ย. 2561

฿10,991

29 - 01 ต.ค. 2561

฿10,991

3วัน 2คืน
ทัวร์พม่า SHINING IN MYANMAR 3D2N BYSL

180021 : ทัวร์พม่า SHINING IN MYANMAR 3D2N BYSL


ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชสถาน ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน พิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา


พ.ค. - มิ.ย. 2561

฿7,888

ปกติ 11,888

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

18 - 20 พ.ค. 2561

฿11,888

25 - 27 พ.ค. 2561

฿11,888

01 - 03 มิ.ย. 2561

฿7,888

฿11,888

08 - 10 มิ.ย. 2561

฿7,888

฿11,888

16 - 18 มิ.ย. 2561

฿7,888

฿11,888

3วัน 2คืน
ทัวร์พม่า โปรพม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน BY DD

180151 : ทัวร์พม่า โปรพม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน BY DD


ทัวร์พม่า พักหรู 5 ดาว ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์กลางน้ำ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน ซ๊อปปิ้งตลาดสก๊อต


พ.ค. - ต.ค. 2561

฿11,900

ปกติ 11,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 - 28 พ.ค. 2561

฿11,900

01 - 03 มิ.ย. 2561

฿11,900

02 - 04 มิ.ย. 2561

฿11,900

08 - 10 มิ.ย. 2561

฿11,900

09 - 11 มิ.ย. 2561

฿11,900

15 - 17 มิ.ย. 2561

฿11,900

16 - 18 มิ.ย. 2561

฿11,900

22 - 24 มิ.ย. 2561

฿11,900

23 - 25 มิ.ย. 2561

฿11,900

29 - 01 ก.ค. 2561

฿11,900

30 - 02 ก.ค. 2561

฿11,900

06 - 08 ก.ค. 2561

฿11,900

07 - 09 ก.ค. 2561

฿11,900

13 - 15 ก.ค. 2561

฿11,900

14 - 16 ก.ค. 2561

฿11,900

20 - 22 ก.ค. 2561

฿11,900

21 - 23 ก.ค. 2561

฿11,900

27 - 29 ก.ค. 2561

฿12,900

28 - 30 ก.ค. 2561

฿12,900

03 - 05 ส.ค. 2561

฿11,900

04 - 06 ส.ค. 2561

฿11,900

10 - 12 ส.ค. 2561

฿12,900

11 - 13 ส.ค. 2561

฿12,900

17 - 19 ส.ค. 2561

฿11,900

18 - 20 ส.ค. 2561

฿11,900

24 - 26 ส.ค. 2561

฿11,900

25 - 27 ส.ค. 2561

฿11,900

31 - 02 ก.ย. 2561

฿11,900

01 - 03 ก.ย. 2561

฿11,900

07 - 09 ก.ย. 2561

฿11,900

08 - 10 ก.ย. 2561

฿11,900

14 - 16 ก.ย. 2561

฿11,900

15 - 17 ก.ย. 2561

฿11,900

21 - 23 ก.ย. 2561

฿11,900

22 - 24 ก.ย. 2561

฿11,900

28 - 30 ก.ย. 2561

฿11,900

29 - 01 ต.ค. 2561

฿11,900

3วัน 2คืน
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์เมืองแปร

180583 : ทัวร์พม่า มหัศจรรย์เมืองแปร


ทัวร์พม่าเมืองแปร-พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร-เจดีย์เบเบพญา-เจดีย์บอว์บอว์จีพญา-เลเมียตหน่า-พญาจี-เจดีย์ชเวซันดอร์ -ตลาดเช้าเมืองแปร–เมืองถ่นโบ่–เขาอะเกาก์เตาง์–แปร–หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน(พระสวมแว่น)-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-ตลาดสก๊อต


มิ.ย. - ก.ย. 2561

฿10,900

ปกติ 10,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

01 - 03 มิ.ย. 2561

฿10,900

08 - 10 มิ.ย. 2561

฿10,900

09 - 11 มิ.ย. 2561

฿10,900

15 - 17 มิ.ย. 2561

฿10,900

16 - 18 มิ.ย. 2561

฿10,900

22 - 24 มิ.ย. 2561

฿10,900

23 - 25 มิ.ย. 2561

฿10,900

29 - 01 ก.ค. 2561

฿10,900

30 - 02 ก.ค. 2561

฿10,900

06 - 08 ก.ค. 2561

฿10,900

07 - 09 ก.ค. 2561

฿10,900

13 - 15 ก.ค. 2561

฿10,900

14 - 16 ก.ค. 2561

฿10,900

20 - 22 ก.ค. 2561

฿10,900

21 - 23 ก.ค. 2561

฿10,900

27 - 29 ก.ค. 2561

฿11,900

28 - 30 ก.ค. 2561

฿11,900

03 - 05 ส.ค. 2561

฿10,900

04 - 06 ส.ค. 2561

฿10,900

10 - 12 ส.ค. 2561

฿11,900

11 - 13 ส.ค. 2561

฿11,900

17 - 19 ส.ค. 2561

฿10,900

18 - 20 ส.ค. 2561

฿10,900

24 - 26 ส.ค. 2561

฿10,900

25 - 27 ส.ค. 2561

฿10,900

31 - 02 ก.ย. 2561

฿10,900

01 - 03 ก.ย. 2561

฿10,900

07 - 09 ก.ย. 2561

฿10,900

08 - 10 ก.ย. 2561

฿10,900

14 - 16 ก.ย. 2561

฿10,900

15 - 17 ก.ย. 2561

฿10,900

21 - 23 ก.ย. 2561

฿10,900

22 - 24 ก.ย. 2561

฿10,900

28 - 30 ก.ย. 2561

฿10,900

4วัน 3คืน
ทัวร์พม่า GO GO BAGAN มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

180040 : ทัวร์พม่า GO GO BAGAN มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน


ทัวร์พม่า พระเวรสนาเจดีย์ วัดกุโสดอ สะพานไม้อูเบ็ง วัดมหากันดายงค์ เจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์ติโลมินโล วัดอนันดา วิหารธรรมยังยี พระราชวังมัณฑะเลย์ พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์


มิ.ย. - ก.ย. 2561

฿15,991

ปกติ 17,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

01 - 04 มิ.ย. 2561

฿14,991

07 - 10 มิ.ย. 2561

฿14,991

14 - 17 มิ.ย. 2561

฿14,991

21 - 24 มิ.ย. 2561

฿14,991

28 - 01 ก.ค. 2561

฿14,991

26 - 29 ก.ค. 2561

฿16,991

02 - 05 ส.ค. 2561

฿14,991

10 - 13 ส.ค. 2561

฿16,991

16 - 19 ส.ค. 2561

฿14,991

23 - 26 ส.ค. 2561

฿14,991

06 - 09 ก.ย. 2561

฿14,991

13 - 16 ก.ย. 2561

฿14,991

27 - 30 ก.ย. 2561

฿14,991

2วัน 1คืน
ทัวร์พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน

180158 : ทัวร์พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน


ทัวร์พม่า พระเจดีย์กาบาเอ พระนอนตาหวาน วัดงาทัตจี มหาวิชยเจดีย์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) เทพกระซิบ วัดบารมี ช้อปปิ้งตลาดสก็อต


มิ.ย. - ก.ย. 2561

฿7,991

ปกติ 7,991

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

02 - 03 มิ.ย. 2561

฿7,991

09 - 10 มิ.ย. 2561

฿7,991

16 - 17 มิ.ย. 2561

฿7,991

23 - 24 มิ.ย. 2561

฿7,991

30 - 01 ก.ค. 2561

฿7,991

07 - 08 ก.ค. 2561

฿7,991

14 - 15 ก.ค. 2561

฿7,991

21 - 22 ก.ค. 2561

฿7,991

04 - 05 ส.ค. 2561

฿7,991

12 - 13 ส.ค. 2561

฿7,991

18 - 19 ส.ค. 2561

฿7,991

25 - 26 ส.ค. 2561

฿7,991

01 - 02 ก.ย. 2561

฿7,991

08 - 09 ก.ย. 2561

฿7,991

15 - 16 ก.ย. 2561

฿7,991

22 - 23 ก.ย. 2561

฿7,991

29 - 30 ก.ย. 2561

฿7,991

1วัน 0คืน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน

180375 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน


ทัวร์พม่า 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ” + “เทพกระซิบ” เจดีย์โบตาทาวน์ ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต


มิ.ย. - ส.ค. 2561

฿3,883

ปกติ 3,883

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

13 - 13 มิ.ย. 2561

฿3,883

14 - 14 มิ.ย. 2561

฿3,883

16 - 16 มิ.ย. 2561

฿4,554

19 - 19 มิ.ย. 2561

฿3,883

20 - 20 มิ.ย. 2561

฿3,883

21 - 21 มิ.ย. 2561

฿3,883

26 - 26 มิ.ย. 2561

฿3,883

27 - 27 มิ.ย. 2561

฿3,883

28 - 28 มิ.ย. 2561

฿3,883

07 - 07 ก.ค. 2561

฿4,554

10 - 10 ก.ค. 2561

฿3,883

11 - 11 ก.ค. 2561

฿3,883

12 - 12 ก.ค. 2561

฿3,883

17 - 17 ก.ค. 2561

฿3,883

18 - 18 ก.ค. 2561

฿3,883

19 - 18 ก.ค. 2561

฿3,883

24 - 24 ก.ค. 2561

฿3,883

25 - 25 ก.ค. 2561

฿3,883

26 - 26 ก.ค. 2561

฿3,883

31 - 31 ก.ค. 2561

฿3,883

05 - 05 ส.ค. 2561

฿4,554

07 - 07 ส.ค. 2561

฿3,883

08 - 08 ส.ค. 2561

฿3,883

09 - 09 ส.ค. 2561

฿3,883

14 - 14 ส.ค. 2561

฿3,883

15 - 15 ส.ค. 2561

฿3,883

16 - 16 ส.ค. 2561

฿3,883

28 - 28 ส.ค. 2561

฿3,883

29 - 29 ส.ค. 2561

฿3,883

30 - 30 ส.ค. 2561

฿3,883

3วัน 2คืน
ทัวร์พม่า นะโม MANDALAY 3D2N

180510 : ทัวร์พม่า นะโม MANDALAY 3D2N


ทัวร์พม่า ภูเขาสกายน์ - เจดีย์กวงมูดอร์ - วัดอูมินทงแส่ - เจดีย์มิงกุน ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ เขามัณฑะเลย์ - สะพานไม้สักอูเบ็ง ยาวที่สุดในโลก


มิ.ย. - ต.ค. 2561

฿9,888

ปกติ 9,888

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

22 - 24 มิ.ย. 2561

฿9,888

13 - 15 ก.ค. 2561

฿10,888

27 - 29 ก.ค. 2561

฿13,888

31 - 02 ก.ย. 2561

฿9,888

21 - 23 ก.ย. 2561

฿9,888

12 - 14 ต.ค. 2561

฿11,888

20 - 22 ต.ค. 2561

฿11,888

Scroll To Top

ทัวร์ ทัวร์พม่า | ทัวร์ ทัวร์จีน | ทัวร์ ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์ ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์ ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์ ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์ ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ ทัวร์บาหลี | ทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ ทัวร์ลาว | ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ ทัวร์ตะวันออกกลาง | ทัวร์ ทัวร์บรูไน | ทัวร์ ทัวร์มัลดิฟส์ | ทัวร์ ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ ทัวร์แอฟริกาใต้ | ทัวร์ ทัวร์อเมริกา | ทัวร์ ทัวร์อิหร่าน |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholidayบริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th

สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2017