หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
1 วัน  9
2 วัน  13
3 วัน  33
4 วัน  8
5 วัน  0
ย่างกุ้ง  48
สิเรียม  25
อินทร์แขวน  26
เนปิดอร์  1
มัณฑะเลย์  14
พุกาม  10
ไม่ขึ้น อินทร์แขวน  5
อินเล  3
6 วัน  1

แพคเกจ ทัวร์พม่า สุดคุ้มกับ บ้านฮอลลิเดย์ทราเวล

เลือกแพคเกจ ทัวร์พม่า กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าที่รักการเดินทาง เลือกแพคเกจที่ถูกใจ แล้วไปตะลุยเที่ยวพม่ากับเรา

3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

182719 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย–เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง– พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน–หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว–เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง- -เจดีย์ชเวดากอง - สิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) - ย่างกุ้ง- เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี -วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก


ม.ค. - ก.พ. 2562

฿11,888

ปกติ 11,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

18 - 20 ม.ค. 2562

฿11,888

25 - 27 ม.ค. 2562

฿11,888

31 - 02 ก.พ. 2562

฿11,888

4 วัน 3 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

180740 : ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน


มัณฑะเลย์ พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ วัดกุโสดอ พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ สะพานไม้สักอูเบง พุกาม ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ในมุม 360 องศาที่เจดีย์ชเวสันดอว์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน ตลาดยองอู วัดอนันดา วิหารธรรมยังยี เจดีย์ชเวสิกอง ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี


ธ.ค. - ม.ค. 2562

฿19,900

ปกติ 19,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

29 - 01 ม.ค. 2562

฿19,900

30 - 02 ม.ค. 2562

฿19,900

2 วัน 1 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า สุดจี๊ด (4ดาว) ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9 วัด

182715 : ทัวร์พม่า สุดจี๊ด (4ดาว) ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9 วัด


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – วัดบารมี – ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต – วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก


ม.ค. - ม.ค. 2562

฿6,888

ปกติ 6,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

16 - 17 ม.ค. 2562

฿6,888

19 - 20 ม.ค. 2562

฿7,888

23 - 24 ม.ค. 2562

฿6,888

25 - 26 ม.ค. 2562

฿6,888

30 - 31 ม.ค. 2562

฿6,888

2 วัน 1 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า สุดจ๊าต (5ดาว) ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9 วัด

182714 : ทัวร์พม่า สุดจ๊าต (5ดาว) ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9 วัด


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – วัดบารมี – ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต – วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก


ม.ค. - ก.พ. 2562

฿8,888

ปกติ 8,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

09 - 10 ม.ค. 2562

฿8,888

24 - 25 ม.ค. 2562

฿8,888

26 - 27 ม.ค. 2562

฿9,488

27 - 28 ม.ค. 2562

฿8,888

31 - 01 ก.พ. 2562

฿8,888

1 วัน 0 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า บุญคุ้ม ไหว้พระเต็มวัน 1วัน

182645 : ทัวร์พม่า บุญคุ้ม ไหว้พระเต็มวัน 1วัน


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – พระงาทัตยี- ตลาดสก๊อต – วัดพระหินอ่อน


ม.ค. - ม.ค. 2562

฿4,998

ปกติ 4,998

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

09 - 09 ม.ค. 2562

฿4,998

10 - 10 ม.ค. 2562

฿4,998

16 - 16 ม.ค. 2562

฿4,998

17 - 17 ม.ค. 2562

฿4,998

23 - 23 ม.ค. 2562

฿4,998

24 - 24 ม.ค. 2562

฿4,998

30 - 30 ม.ค. 2562

฿4,998

31 - 31 ม.ค. 2562

฿4,998

2 วัน 1 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า สุดจ๊าตต.. ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9 วัด

180930 : ทัวร์พม่า สุดจ๊าตต.. ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9 วัด


ทัวร์พม่า สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ ขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ เจดีย์โบตาทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี ตลาดสก๊อต


ธ.ค. - ธ.ค. 2561

฿6,888

ปกติ 7,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

20 - 21 ธ.ค. 2561

฿6,888

฿7,888

22 - 23 ธ.ค. 2561

฿8,888

23 - 24 ธ.ค. 2561

฿8,888

24 - 25 ธ.ค. 2561

฿7,888

27 - 28 ธ.ค. 2561

฿7,900

28 - 29 ธ.ค. 2561

฿8,388

29 - 30 ธ.ค. 2561

฿9,900

30 - 31 ธ.ค. 2561

฿9,900

31 - 01 ม.ค. 2562

฿9,900

2 วัน 1 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน

181212 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน


วัดไจ้คะวาย พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) เจดีย์ชเวดากอง


ธ.ค. - ก.พ. 2562

฿8,900

ปกติ 8,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

16 - 17 ธ.ค. 2561

฿8,900

06 - 07 ม.ค. 2562

฿8,900

13 - 14 ม.ค. 2562

฿8,900

20 - 21 ม.ค. 2562

฿8,900

27 - 28 ม.ค. 2562

฿8,900

02 - 03 ก.พ. 2562

฿8,900

03 - 04 ก.พ. 2562

฿8,900

09 - 10 ก.พ. 2562

฿8,900

10 - 11 ก.พ. 2562

฿8,900

17 - 18 ก.พ. 2562

฿8,900

24 - 25 ก.พ. 2562

฿8,900

2 วัน 1 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน

180952 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน


ทัวร์พม่า เจดีย์กาบาเอ – พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี – มหาวิชยเจดีย์ – มหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – วัดบารมี


ธ.ค. - ธ.ค. 2561

฿7,900

ปกติ 7,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

18 - 19 ธ.ค. 2561

฿7,900

25 - 26 ธ.ค. 2561

฿7,900

3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า Go Myanmar อิ่มบุญ.. สุขใจ.. ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

181029 : ทัวร์พม่า Go Myanmar อิ่มบุญ.. สุขใจ.. ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน


ทัวร์พม่า วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น สถูปพระสุพรรณกัลยา พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง (เจดีย์กลางน้ำ) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) วัดพระหินอ่อน


ธ.ค. - ม.ค. 2562

฿12,888

ปกติ 13,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

14 - 16 ธ.ค. 2561

฿12,888

฿13,900

29 - 31 ธ.ค. 2561

฿14,888

฿16,900

30 - 01 ม.ค. 2562

฿15,888

฿17,900

3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

180951 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน


ทัวร์พม่า วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนองพระธาตุอินทร์แขวน - พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง–พระนอนตาหวาน– เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ


ธ.ค. - ม.ค. 2562

฿18,900

ปกติ 18,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

29 - 31 ธ.ค. 2561

฿18,900

30 - 01 ม.ค. 2562

฿18,900

1 วัน 0 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า มูเตลู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 วัน BY DD

181417 : ทัวร์พม่า มูเตลู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 วัน BY DD


พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) มหาวิชยเจดีย์ เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) พระงาทัตยี ตลาดสก๊อต


ธ.ค. - ธ.ค. 2561

฿5,888

ปกติ 5,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

22 - 22 ธ.ค. 2561

฿5,888

25 - 25 ธ.ค. 2561

฿5,888

30 - 30 ธ.ค. 2561

฿5,888

31 - 31 ธ.ค. 2561

฿5,888

3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน

181626 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน


ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ขอพรเทพทันใจ เจดีย์กลางน้ำ


ม.ค. - ก.พ. 2562

฿12,888

ปกติ 12,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์พม่า
ราคาทัวร์พม่า

24 - 26 ม.ค. 2562

฿13,888

07 - 09 ก.พ. 2562

฿12,888

17 - 19 ก.พ. 2562

฿14,888

14 - 16 มี.ค. 2562

฿13,888

24 - 26 มี.ค. 2562

฿13,888

07 - 09 เม.ย. 2562

฿13,888

11 - 13 เม.ย. 2562

฿15,888

14 - 16 เม.ย. 2562

฿18,888

Scroll To Top

พม่า | จีน | กัมพูชา | ภูฎาน | อียิปต์ | รัสเซีย | บาหลี | สิงคโปร์ | ฮ่องกง/มาเก๊า | เวียดนาม | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ดูไบ | จอร์แดน | ลาว | ไต้หวัน | ตุรกี | อินเดีย | ตะวันออกกลาง | บรูไน | มัลดิฟส์ | มาเลเซีย | เกาหลี | ญี่ปุ่น | แอฟริกาใต้ | อเมริกา | โมร็อคโค | ฟิลิปปินส์ | เนปาล | อังกฤษ | กรีซ | แคนาดา | เกาหลีเหนือ | เคนยา |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2


สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018