หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
ต่อเครื่อง  4
บินตรง  6
8วัน 5คืน
ทัวร์รัสเซีย in Train (รถไฟด่วน)

180397 : ทัวร์รัสเซีย in Train (รถไฟด่วน)


ทัวร์รัสเซีย เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ นำท่านนั่งรถไฟสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น


ก.ค. - ต.ค. 2561

฿55,900

ปกติ 55,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

24 - 31 ก.ค. 2561

฿55,900

26 - 02 ส.ค. 2561

฿55,900

07 - 14 ส.ค. 2561

฿55,900

09 - 16 ส.ค. 2561

฿55,900

12 - 19 ก.ย. 2561

฿55,900

26 - 03 ต.ค. 2561

฿55,900

10 - 17 ต.ค. 2561

฿55,900

17 - 24 ต.ค. 2561

฿55,900

22 - 29 ต.ค. 2561

฿55,900

7วัน 5คืน
ทัวร์รัสเซีย SUPER SAVE RUSSIA

180371 : ทัวร์รัสเซีย SUPER SAVE RUSSIA


ทัวร์รัสเซีย เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ นำท่านสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชด้วยรถไฟด่วน(Sapsan Train) เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ พิเศษเมนู ไข่ปลาคาร์เวียร์และว้อดก้า


ส.ค. - ต.ค. 2561

฿59,900

ปกติ 59,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 - 31 ส.ค. 2561

฿59,900

01 - 07 ก.ย. 2561

฿59,900

08 - 14 ก.ย. 2561

฿59,900

12 - 18 ก.ย. 2561

฿59,900

15 - 21 ก.ย. 2561

฿59,900

22 - 28 ก.ย. 2561

฿59,900

29 - 05 ต.ค. 2561

฿59,900

6วัน 3คืน
ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส

180401 : ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส


ทัวร์รัสเซีย ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)


ก.ย. - ต.ค. 2561

฿32,900

ปกติ 32,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

05 - 10 ก.ย. 2561

฿32,900

19 - 24 ก.ย. 2561

฿32,900

11 - 16 ต.ค. 2561

฿32,900

19 - 24 ต.ค. 2561

฿32,900

5วัน 3คืน
ทัวร์รัสเซีย BEAUTIFUL RUSSIA ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 5 วัน 3 คืน

180136 : ทัวร์รัสเซีย BEAUTIFUL RUSSIA ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 5 วัน 3 คืน


ทัวร์รัสเซีย ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล ชมพระราชวังเครมลิน ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)


มิ.ย. - มิ.ย. 2561

฿39,900

ปกติ 39,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

06 - 10 มิ.ย. 2561

฿39,900

9วัน 6คืน
ทัวร์รัสเซีย WONDER RUSSIA 6D4N BY TG

180196 : ทัวร์รัสเซีย WONDER RUSSIA 6D4N BY TG


ทัวร์รัสเซีย บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมพระราชวังฤดูหนาว จตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิน


ส.ค. - ม.ค. 2562

฿54,888

ปกติ 54,888

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

11 - 16 ส.ค. 2561

฿56,888

15 - 20 ก.ย. 2561

฿56,888

13 - 18 ต.ค. 2561

฿58,888

20 - 25 ต.ค. 2561

฿58,888

01 - 06 ธ.ค. 2561

฿55,888

08 - 13 ธ.ค. 2561

฿55,888

27 - 01 ม.ค. 2562

฿58,888

29 - 03 ม.ค. 2562

฿60,888

7วัน 5คืน
ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA 7D 5N BY TG

180194 : ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA 7D 5N BY TG


ทัวร์รัสเซีย ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus #เที่ยวไฮไลท์ของกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก #พิเศษ!! บินตรง สะสมไมล์ได้ 50%


ส.ค. - พ.ย. 2561

฿58,888

ปกติ 61,888

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

08 - 14 ส.ค. 2561

฿59,888

19 - 25 ก.ย. 2561

฿58,888

10 - 16 ต.ค. 2561

฿61,888

17 - 23 ต.ค. 2561

฿61,888

07 - 12 พ.ย. 2561

฿57,888

8วัน 5คืน
ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE RUSSIA 8D 5N BY EY

180195 : ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE RUSSIA 8D 5N BY EY


ทัวร์รัสเซีย ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus เที่ยวไฮไลท์ของกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก พิเศษ!! สายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่


ก.ค. - ธ.ค. 2561

฿48,888

ปกติ 48,888

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 - 01 ส.ค. 2561

฿48,888

12 - 19 ส.ค. 2561

฿51,888

16 - 23 ก.ย. 2561

฿48,888

23 - 30 ก.ย. 2561

฿48,888

09 - 16 ต.ค. 2561

฿49,888

13 - 20 ต.ค. 2561

฿50,888

17 - 24 ต.ค. 2561

฿51,888

20 - 27 ต.ค. 2561

฿51,888

03 - 10 ธ.ค. 2561

฿49,888

5วัน 3คืน
ทัวร์รัสเซีย HASHTAG RUSSIA 5D3N BY TG

180526 : ทัวร์รัสเซีย HASHTAG RUSSIA 5D3N BY TG


ทัวร์รัสเซีย บินหรู สะสมไมล์ 50% พักหรู 4 ดาว ล่องเรือชมแม่น้ำ Moskva ชมโชว์ละครสัตว์ เที่ยวครบทุกไฮไลท์


พ.ย. - ธ.ค. 2561

฿39,991

ปกติ 39,991

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

07 - 11 พ.ย. 2561

฿39,991

14 - 18 พ.ย. 2561

฿39,991

21 - 25 พ.ย. 2561

฿39,991

28 - 02 ธ.ค. 2561

฿39,991

05 - 09 ธ.ค. 2561

฿41,991

12 - 16 ธ.ค. 2561

฿41,991

19 - 23 ธ.ค. 2561

฿40,991

7วัน 5คืน
ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย in Train (รถไฟตู้นอน)

180391 : ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย in Train (รถไฟตู้นอน)


ทัวร์รัสเซีย เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม ล่องเรือที่แม่น้ำมอสควาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมอสโคว เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ


ก.ย. - พ.ย. 2561

฿53,900

ปกติ 53,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

14 - 20 ก.ย. 2561

฿53,900

25 - 29 ต.ค. 2561

฿53,900

02 - 08 พ.ย. 2561

฿53,900

8วัน 5คืน
ทัวร์รัสเซีย SUPER SAVE RUSSIA EASY

180395 : ทัวร์รัสเซีย SUPER SAVE RUSSIA EASY


ทัวร์รัสเซีย เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ เข้าชมโบสถ์หยดเลือด (Blood Church) ที่นครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสสู่นครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก


ก.ย. - ก.ย. 2561

฿52,900

ปกติ 52,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

05 - 12 ก.ย. 2561

฿52,900

Scroll To Top

ทัวร์ ทัวร์พม่า | ทัวร์ ทัวร์จีน | ทัวร์ ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์ ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์ ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์ ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์ ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ ทัวร์บาหลี | ทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ ทัวร์ลาว | ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ ทัวร์ตะวันออกกลาง | ทัวร์ ทัวร์บรูไน | ทัวร์ ทัวร์มัลดิฟส์ | ทัวร์ ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ ทัวร์แอฟริกาใต้ | ทัวร์ ทัวร์อเมริกา | ทัวร์ ทัวร์อิหร่าน |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholidayบริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th

สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2017