หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
ฮ่องกง  79
มาเก๊า  28
จูไห่  18
เซิ่นเจิ้น  13
กระเช้านองปิง  37
ดิสนีย์แลนด์  16

แพคเกจ ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า สุดคุ้มกับ บ้านฮอลลิเดย์ทราเวล

เลือกแพคเกจ ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าที่รักการเดินทาง เลือกแพคเกจที่ถูกใจ แล้วไปตะลุยทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊ากับเรา

3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

181407 : ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน


ทัวร์มาเก๊า วัดเจ้าแม่กวนอิม – โบสถ์เซนต์พอล – The Parisian – The Venetian – จูไห่ - ฮ่องกง – วัดฮองฮำ(เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน) – วัดแชกงหมิว – จิวเวอร์รี่ – ช้อปปิ้งนาธาน – จูไห่ - วัดผู่ถอ


ก.ย. - ก.ย. 2561

฿7,887

ปกติ 7,887

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

01 - 03 ก.ย. 2561

฿7,887

03 - 05 ก.ย. 2561

฿6,886

04 - 06 ก.ย. 2561

฿6,886

05 - 07 ก.ย. 2561

฿6,886

07 - 09 ก.ย. 2561

฿7,887

08 - 10 ก.ย. 2561

฿7,887

09 - 11 ก.ย. 2561

฿6,886

10 - 12 ก.ย. 2561

฿6,886

11 - 13 ก.ย. 2561

฿6,886

12 - 14 ก.ย. 2561

฿6,886

13 - 15 ก.ย. 2561

฿6,886

14 - 16 ก.ย. 2561

฿7,887

15 - 17 ก.ย. 2561

฿7,887

16 - 18 ก.ย. 2561

฿6,886

17 - 19 ก.ย. 2561

฿6,886

18 - 20 ก.ย. 2561

฿6,886

19 - 21 ก.ย. 2561

฿6,886

20 - 22 ก.ย. 2561

฿6,886

21 - 23 ก.ย. 2561

฿7,887

22 - 24 ก.ย. 2561

฿7,887

23 - 25 ก.ย. 2561

฿6,886

24 - 26 ก.ย. 2561

฿6,886

2 วัน 1 คืน
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 2วัน

181404 : ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 2วัน


ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) – วิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม) – หาดรีพลัสเบย์ – ช้อปปิ้งถนนนาธาน - วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วิหารเซนต์พอล – PARISIAN – THE VENETIAN


ส.ค. - ก.ย. 2561

฿9,559

ปกติ 9,559

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

04 - 05 ส.ค. 2561

฿9,559

12 - 13 ส.ค. 2561

฿11,911

18 - 19 ส.ค. 2561

฿9,559

25 - 26 ส.ค. 2561

฿9,559

01 - 02 ก.ย. 2561

฿9,559

2 วัน 1 คืน
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง ไหว้พระ 6 วัด 2D1N

181402 : ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง ไหว้พระ 6 วัด 2D1N


ทัวร์ฮ่องกง วัดเจ้าแม่ทับทิม - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน วัดโป่วหลิน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดซีหลิน


ส.ค. - ส.ค. 2561

฿14,999

ปกติ 14,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

12 - 13 ส.ค. 2561

฿14,999

3 วัน 0 คืน
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 9วัด

181399 : ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 9วัด


ทัวร์มาเก๊า จูไห่ – หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน – วัดซีซาน – วัดผู่ถอ – วัดไป่หลิน – ช้อป 3 ร้าน – ช้อปปิ้งก๋งเป่ย - วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านขนม – ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นปอล – ศาลเจ้านาจา – วัดเปากง – วัดอาม่า – วัดกวนไท – The Parisian – The Venetian


ก.ค. - ส.ค. 2561

฿3,993

ปกติ 3,993

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

31 - 02 ส.ค. 2561

฿3,993

01 - 03 ส.ค. 2561

฿3,993

04 - 06 ส.ค. 2561

฿4,994

3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด มาเก๊า ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

181390 : ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด มาเก๊า ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน


ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นปอล – ศาลเจ้านาจา – วัดเปากง – The Parisian – The Venetian Casino - หาดรีพลัสเบย์ – วัดหลินฟ้า(วังดอกบัว) – วัดหม่านโหม่ว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกง หมิว – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งถนนนาธาน - The Symphony Of Light - กระเช้านองปิง360+พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปป้งซิตี้เกทเอาท์เลต


ก.ย. - ก.ย. 2561

฿12,921

ปกติ 12,921

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

01 - 03 ก.ย. 2561

฿12,921

07 - 09 ก.ย. 2561

฿12,921

08 - 10 ก.ย. 2561

฿12,921

14 - 16 ก.ย. 2561

฿12,921

15 - 17 ก.ย. 2561

฿12,921

2 วัน 1 คืน
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า...2 วัน 1 คืน

181389 : ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า...2 วัน 1 คืน


ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่โป่วหลิน+กระเช้านองปิ้ง – ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลต - วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน – วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วิหารเซนต์พอล – THE PARISIAN – THE VENETIAN


ส.ค. - ก.ย. 2561

฿10,901

ปกติ 10,901

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

04 - 05 ส.ค. 2561

฿10,901

11 - 12 ส.ค. 2561

฿11,911

12 - 13 ส.ค. 2561

฿11,911

25 - 26 ส.ค. 2561

฿10,901

01 - 02 ก.ย. 2561

฿10,901

3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า ทัวร์มาเก๊า MACAO HONGKONG SHOPPING 3 วัน 2 คืน

181383 : ทัวร์มาเก๊า MACAO HONGKONG SHOPPING 3 วัน 2 คืน


ทัวร์มาเก๊า วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ฮ่องกง – วิคตอเรียพีค(จุดชมวิวกึ่งกลาง)-หาดรีพัสเบย์-อิสระช้อปปิ้งย่านไทม์สแควร์


ส.ค. - พ.ย. 2561

฿13,900

ปกติ 13,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

05 - 07 ส.ค. 2561

฿13,900

11 - 13 ส.ค. 2561

฿17,900

12 - 14 ส.ค. 2561

฿16,900

14 - 16 ส.ค. 2561

฿13,900

18 - 20 ส.ค. 2561

฿14,900

19 - 21 ส.ค. 2561

฿14,900

21 - 23 ส.ค. 2561

฿13,900

25 - 27 ส.ค. 2561

฿14,900

26 - 28 ส.ค. 2561

฿14,900

28 - 30 ส.ค. 2561

฿13,900

31 - 02 ก.ย. 2561

฿14,900

01 - 03 ก.ย. 2561

฿14,900

02 - 04 ก.ย. 2561

฿13,900

05 - 07 ก.ย. 2561

฿13,900

06 - 08 ก.ย. 2561

฿13,900

07 - 09 ก.ย. 2561

฿14,900

08 - 10 ก.ย. 2561

฿14,900

10 - 12 ก.ย. 2561

฿13,900

12 - 14 ก.ย. 2561

฿13,900

14 - 16 ก.ย. 2561

฿14,900

15 - 17 ก.ย. 2561

฿14,900

19 - 21 ก.ย. 2561

฿13,900

21 - 23 ก.ย. 2561

฿14,900

22 - 24 ก.ย. 2561

฿14,900

12 - 14 ต.ค. 2561

฿17,900

13 - 15 ต.ค. 2561

฿18,900

19 - 21 ต.ค. 2561

฿17,900

20 - 22 ต.ค. 2561

฿18,900

21 - 23 ต.ค. 2561

฿17,900

24 - 26 ต.ค. 2561

฿15,900

26 - 28 ต.ค. 2561

฿16,900

27 - 29 ต.ค. 2561

฿16,900

28 - 30 ต.ค. 2561

฿16,900

31 - 02 พ.ย. 2561

฿15,900

3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 เมืองเที่ยวคุ้ม 3วัน2คืน

180843 : ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 เมืองเที่ยวคุ้ม 3วัน2คืน


ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดผู่โถว วิคตอเรีย พีค


ก.ค. - ส.ค. 2561

฿12,900

ปกติ 12,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

29 - 31 ก.ค. 2561

฿12,900

05 - 07 ส.ค. 2561

฿12,900

19 - 21 ส.ค. 2561

฿12,900

3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG SUMMER SALE 3D2N

180676 : ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG SUMMER SALE 3D2N


ทัวร์ฮ่องกง วัดแซกง - ชมวิวเขา Victoria - เจ้าแม่กวนอิมริมหาดรีพัลส์เบย์ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ย่านจิมซาจุ่ย


ก.ค. - ส.ค. 2561

฿14,999

ปกติ 14,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

02 - 04 ส.ค. 2561

฿13,999

04 - 06 ส.ค. 2561

฿14,999

09 - 11 ส.ค. 2561

฿13,999

16 - 18 ส.ค. 2561

฿13,999

17 - 19 ส.ค. 2561

฿14,999

18 - 20 ส.ค. 2561

฿14,999

23 - 25 ส.ค. 2561

฿13,999

24 - 26 ส.ค. 2561

฿14,999

25 - 27 ส.ค. 2561

฿14,999

3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งฟินเว่อร์!!! 3 วัน 2 คืน

180601 : ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งฟินเว่อร์!!! 3 วัน 2 คืน


ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-วิคทอเรีย พอยท์-ชายหาดรีพัลส์เบย์-ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ -


ก.ค. - ต.ค. 2561

฿18,999

ปกติ 18,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

27 - 29 ก.ค. 2561

฿22,999

03 - 05 ส.ค. 2561

฿18,999

17 - 19 ส.ค. 2561

฿18,999

24 - 26 ส.ค. 2561

฿18,999

31 - 02 ก.ย. 2561

฿17,999

07 - 09 ก.ย. 2561

฿17,999

14 - 16 ก.ย. 2561

฿17,999

21 - 23 ก.ย. 2561

฿17,999

12 - 14 ต.ค. 2561

฿18,999

19 - 21 ต.ค. 2561

฿18,999

26 - 28 ต.ค. 2561

฿18,999

3 วัน 3 คืน
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกงเพียวๆ

180343 : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกงเพียวๆ


ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360 ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง


ก.ค. - ก.ย. 2561

฿9,999

ปกติ 9,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

24 - 26 ก.ค. 2561

฿9,999

25 - 27 ก.ค. 2561

฿9,999

29 - 30 ก.ค. 2561

฿9,999

30 - 01 ส.ค. 2561

฿9,999

01 - 03 ส.ค. 2561

฿9,999

05 - 07 ส.ค. 2561

฿9,999

06 - 08 ส.ค. 2561

฿9,999

13 - 15 ส.ค. 2561

฿9,999

13 - 15 ส.ค. 2561

฿9,999

19 - 21 ส.ค. 2561

฿9,999

19 - 21 ส.ค. 2561

฿9,999

20 - 22 ส.ค. 2561

฿9,999

20 - 22 ส.ค. 2561

฿9,999

22 - 24 ส.ค. 2561

฿9,999

26 - 28 ส.ค. 2561

฿9,999

27 - 29 ส.ค. 2561

฿9,999

28 - 30 ส.ค. 2561

฿9,999

29 - 31 ส.ค. 2561

฿9,999

02 - 04 ก.ย. 2561

฿9,999

03 - 05 ก.ย. 2561

฿9,999

05 - 07 ก.ย. 2561

฿9,999

06 - 08 ก.ย. 2561

฿9,999

09 - 11 ก.ย. 2561

฿9,999

10 - 12 ก.ย. 2561

฿9,999

12 - 14 ก.ย. 2561

฿9,999

13 - 15 ก.ย. 2561

฿9,999

16 - 18 ก.ย. 2561

฿9,999

20 - 22 ก.ย. 2561

฿9,999

23 - 25 ก.ย. 2561

฿9,999

24 - 26 ก.ย. 2561

฿9,999

3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เทศกาลช้อปปิ้ง 3D2N

181365 : ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เทศกาลช้อปปิ้ง 3D2N


ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง – พระใหญ่นองปิง - ซิตี้เกท เอาท์เลท – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน - รีพลัสเบย์ – วัดแชกง หมิว – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย


ก.ค. - ก.ย. 2561

฿13,999

ปกติ 13,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า
ราคาทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า

26 - 28 ก.ค. 2561

฿13,999

28 - 30 ก.ค. 2561

฿17,999

02 - 04 ส.ค. 2561

฿13,999

12 - 14 ส.ค. 2561

฿15,999

23 - 25 ส.ค. 2561

฿11,999

24 - 26 ส.ค. 2561

฿13,999

30 - 01 ก.ย. 2561

฿13,999

31 - 02 ก.ย. 2561

฿13,999

Scroll To Top

ทัวร์พม่า | ทัวร์จีน | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ฮ่องกง/มาเก๊า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ลาว | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ตะวันออกกลาง | ทัวร์บรูไน | ทัวร์มัลดิฟส์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์แอฟริกาใต้ | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โมร็อคโค | ทัวร์ฟิลิปปินส์ | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์กรีซ | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์เกาหลีเหนือ | ทัวร์เคนยา |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th

สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018