หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
วังเวียง  2
หลวงพระบาง  7
เวียงจันทร์  2
3วัน 2คืน
ทัวร์ลาว วังเวียง เวียงจันทร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน BY FD

180078 : ทัวร์ลาว วังเวียง เวียงจันทร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน BY FD


ทัวร์ลาว นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง ขอพรพระธาตุหลวง ตักบาตรข้าวเหนียว แถมฟรีชุดสะบายดี


พ.ค. - ก.ย. 2561

฿12,900

ปกติ 12,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 - 27 พ.ค. 2561

฿13,900

01 - 03 มิ.ย. 2561

฿12,900

08 - 10 มิ.ย. 2561

฿12,900

22 - 24 มิ.ย. 2561

฿12,900

06 - 08 ก.ค. 2561

฿12,900

20 - 22 ก.ค. 2561

฿12,900

27 - 29 ก.ค. 2561

฿15,900

03 - 05 ส.ค. 2561

฿12,900

10 - 12 ส.ค. 2561

฿13,900

17 - 19 ส.ค. 2561

฿12,900

31 - 02 ก.ย. 2561

฿12,900

07 - 09 ก.ย. 2561

฿12,900

21 - 23 ก.ย. 2561

฿12,900

28 - 30 ก.ย. 2561

฿12,900

3วัน 2คืน
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

180134 : ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน


ทัวร์ลาว วัดพระธาตุหลวง วัดสีสะเกด เวียงจันทน์ วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง หลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า วัดใหม่สุวรรณภูมาราม พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ศูนย์เครื่องเงิน วัดเชียงทอง วัดวิชุนราช


มิ.ย. - ต.ค. 2561

฿12,911

ปกติ 12,911

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

01 - 03 มิ.ย. 2561

฿12,991

08 - 10 มิ.ย. 2561

฿12,991

15 - 17 มิ.ย. 2561

฿12,991

22 - 24 มิ.ย. 2561

฿12,991

29 - 01 ก.ค. 2561

฿12,991

06 - 08 ก.ค. 2561

฿12,991

07 - 09 ก.ค. 2561

฿12,991

13 - 15 ก.ค. 2561

฿12,991

14 - 16 ก.ค. 2561

฿12,991

20 - 22 ก.ค. 2561

฿12,991

21 - 23 ก.ค. 2561

฿12,991

03 - 05 ส.ค. 2561

฿12,991

04 - 06 ส.ค. 2561

฿12,991

10 - 12 ส.ค. 2561

฿14,991

11 - 13 ส.ค. 2561

฿14,991

17 - 19 ส.ค. 2561

฿10,991

18 - 20 ส.ค. 2561

฿12,991

24 - 26 ส.ค. 2561

฿12,991

25 - 27 ส.ค. 2561

฿12,991

31 - 02 ก.ย. 2561

฿12,991

01 - 03 ก.ย. 2561

฿12,991

07 - 09 ก.ย. 2561

฿12,991

08 - 10 ก.ย. 2561

฿12,991

14 - 16 ก.ย. 2561

฿12,991

15 - 17 ก.ย. 2561

฿12,991

21 - 23 ก.ย. 2561

฿12,991

22 - 24 ก.ย. 2561

฿12,991

28 - 30 ก.ย. 2561

฿10,991

29 - 01 ต.ค. 2561

฿12,991

3วัน 2คืน
ทัวร์ลาว Laos...สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน

180140 : ทัวร์ลาว Laos...สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน


ทัวร์ลาว วัดโพนเพา วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง พระธาตุพูสี ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห่ น้ำตกตาดกวางสี บ้านผานม วัดแสนสุขาราม ศูนย์เครื่องเงิน วัดใหม่สุวรรณภูมาราม ตลาดดารา


มิ.ย. - ต.ค. 2561

฿11,991

ปกติ 11,991

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

09 - 11 มิ.ย. 2561

฿11,991

23 - 25 มิ.ย. 2561

฿11,991

06 - 08 ก.ค. 2561

฿11,991

07 - 09 ก.ค. 2561

฿11,991

13 - 15 ก.ค. 2561

฿11,991

14 - 16 ก.ค. 2561

฿11,991

20 - 22 ก.ค. 2561

฿11,991

21 - 23 ก.ค. 2561

฿11,991

27 - 29 ก.ค. 2561

฿13,991

28 - 30 ก.ค. 2561

฿13,991

03 - 05 ส.ค. 2561

฿11,991

04 - 06 ส.ค. 2561

฿11,991

10 - 12 ส.ค. 2561

฿13,991

11 - 13 ส.ค. 2561

฿13,991

17 - 19 ส.ค. 2561

฿11,991

18 - 20 ส.ค. 2561

฿9,991

24 - 26 ส.ค. 2561

฿11,991

25 - 27 ส.ค. 2561

฿11,991

31 - 02 ก.ย. 2561

฿11,991

01 - 03 ก.ย. 2561

฿11,991

07 - 09 ก.ย. 2561

฿11,991

08 - 10 ก.ย. 2561

฿11,991

14 - 16 ก.ย. 2561

฿11,991

15 - 17 ก.ย. 2561

฿11,991

21 - 23 ก.ย. 2561

฿11,991

22 - 24 ก.ย. 2561

฿11,991

28 - 30 ก.ย. 2561

฿11,991

29 - 01 ต.ค. 2561

฿9,991

2วัน 1คืน
ทัวร์ลาว HAPPY LAOS LUANGPRABANG น่าเที่ยว

180394 : ทัวร์ลาว HAPPY LAOS LUANGPRABANG น่าเที่ยว


ทัวร์ลาว น้ำตกตาดกวางซี ตลาดมืด ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า พระธาตุพูสี วัดเชียงทองพระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุน หมู่บ้านผานม วัดแสนสุขาราม


พ.ค. - มิ.ย. 2561

฿6,999

ปกติ 6,999

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

25 - 26 พ.ค. 2561

฿7,999

26 - 27 พ.ค. 2561

฿7,999

27 - 28 พ.ค. 2561

฿7,999

01 - 02 มิ.ย. 2561

฿7,999

02 - 03 มิ.ย. 2561

฿7,999

08 - 09 มิ.ย. 2561

฿7,999

09 - 10 มิ.ย. 2561

฿7,999

3วัน 2คืน
ทัวร์ลาว HAPPY LAOS สบายดี หลวงพระบาง

180396 : ทัวร์ลาว HAPPY LAOS สบายดี หลวงพระบาง


ทัวร์ลาว พระธาตุพูสี ตลาดมืด ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า วัดเชียงทอง พระราชวังหลวงพระบางวัดวิชุน น้ำตกตาดกวางซี หมู่บ้านผานม วัดแสนสุขาราม


พ.ค. - มิ.ย. 2561

฿9,999

ปกติ 9,999

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 - 28 พ.ค. 2561

฿9,999

08 - 10 มิ.ย. 2561

฿9,999

15 - 17 มิ.ย. 2561

฿9,999

3วัน 2คืน
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน BY PG

180079 : ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน BY PG


ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี ตักบาตรข้าวเหนียว แถมฟรีชุดสะบายดี บินหรู พัก 4 ดาว


พ.ค. - ก.ย. 2561

฿12,900

ปกติ 12,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

18 - 20 พ.ค. 2561

฿12,900

08 - 10 มิ.ย. 2561

฿12,900

22 - 24 มิ.ย. 2561

฿12,900

29 - 01 ก.ค. 2561

฿12,900

06 - 08 ก.ค. 2561

฿12,900

13 - 15 ก.ค. 2561

฿13,900

21 - 23 ก.ค. 2561

฿12,900

27 - 29 ก.ค. 2561

฿13,900

03 - 05 ส.ค. 2561

฿12,900

10 - 12 ส.ค. 2561

฿13,900

11 - 13 ส.ค. 2561

฿13,900

11 - 13 ส.ค. 2561

฿12,900

24 - 26 ส.ค. 2561

฿12,900

31 - 02 ก.ย. 2561

฿12,900

14 - 16 ก.ย. 2561

฿12,900

21 - 23 ก.ย. 2561

฿12,900

28 - 30 ก.ย. 2561

฿12,900

3วัน 2คืน
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน BY FD

180077 : ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน BY FD


ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี ตักบาตรข้าวเหนียว แถมฟรีชุดสะบายดี


มิ.ย. - ต.ค. 2561

฿11,900

ปกติ 11,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

02 - 04 มิ.ย. 2561

฿11,900

16 - 18 มิ.ย. 2561

฿11,900

30 - 02 ก.ค. 2561

฿11,900

07 - 09 ก.ค. 2561

฿11,900

14 - 16 ก.ค. 2561

฿11,900

21 - 23 ก.ค. 2561

฿11,900

04 - 06 ส.ค. 2561

฿12,900

11 - 13 ส.ค. 2561

฿15,900

18 - 20 ส.ค. 2561

฿11,900

25 - 27 ส.ค. 2561

฿11,900

01 - 03 ก.ย. 2561

฿11,900

08 - 10 ก.ย. 2561

฿11,900

22 - 24 ก.ย. 2561

฿11,900

29 - 01 ต.ค. 2561

฿11,900

Scroll To Top

ทัวร์ ทัวร์พม่า | ทัวร์ ทัวร์จีน | ทัวร์ ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์ ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์ ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์ ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์ ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ ทัวร์บาหลี | ทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ ทัวร์ลาว | ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ ทัวร์ตะวันออกกลาง | ทัวร์ ทัวร์บรูไน | ทัวร์ ทัวร์มัลดิฟส์ | ทัวร์ ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ ทัวร์แอฟริกาใต้ | ทัวร์ ทัวร์อเมริกา | ทัวร์ ทัวร์อิหร่าน |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholidayบริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th

สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2017