หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
อุทยานอาลีซาน  35
อุทยานเย๋หลิ่ว  50
อุทยานทาโรโกะ  7
ทะเลสาบสุริยันจันทรา  50
เที่ยวครบ 3 อุทยาน  6
วัดฝอกวงซาน  4
เที่ยวฟาร์มแกะ  3
5วัน 4คืน
ทัวร์ไต้หวัน หมอนทอง ครองใจ BY TG

180143 : ทัวร์ไต้หวัน หมอนทอง ครองใจ BY TG


ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) อุทยานทาโรโกะ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ อุทยานอาลีซาน นั่งรถโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว


มิ.ย. - มิ.ย. 2561

฿25,555

ปกติ 25,555

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

06 - 10 มิ.ย. 2561

฿22,555

20 - 24 มิ.ย. 2561

฿22,555

5วัน 3คืน
ทัวร์ไต้หวัน สบายพาเพลิน Sun moon lake 5 วัน 3 คืน

180017 : ทัวร์ไต้หวัน สบายพาเพลิน Sun moon lake 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 2. ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง 3. ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน 3. เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด 4. สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่ ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย


พ.ค. - พ.ค. 2561

฿12,991

ปกติ 14,991

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 - 30 พ.ค. 2561

฿13,991

฿15,991

27 - 31 พ.ค. 2561

฿13,991

฿15,991

28 - 01 มิ.ย. 2561

฿12,991

฿14,991

29 - 02 มิ.ย. 2561

฿14,991

30 - 03 มิ.ย. 2561

฿14,991

31 - 04 มิ.ย. 2561

฿14,991

01 - 05 มิ.ย. 2561

฿14,991

02 - 06 มิ.ย. 2561

฿14,991

03 - 07 มิ.ย. 2561

฿14,991

04 - 08 มิ.ย. 2561

฿14,991

05 - 09 มิ.ย. 2561

฿14,991

06 - 10 มิ.ย. 2561

฿14,991

07 - 11 มิ.ย. 2561

฿14,991

08 - 12 มิ.ย. 2561

฿14,991

09 - 13 มิ.ย. 2561

฿14,991

10 - 14 มิ.ย. 2561

฿14,991

11 - 15 มิ.ย. 2561

฿14,991

12 - 16 มิ.ย. 2561

฿14,991

13 - 17 มิ.ย. 2561

฿14,991

14 - 18 มิ.ย. 2561

฿14,991

15 - 19 มิ.ย. 2561

฿14,991

16 - 20 มิ.ย. 2561

฿14,991

17 - 21 มิ.ย. 2561

฿14,991

18 - 22 มิ.ย. 2561

฿14,991

19 - 23 มิ.ย. 2561

฿14,991

20 - 24 มิ.ย. 2561

฿14,991

21 - 25 มิ.ย. 2561

฿14,991

22 - 26 มิ.ย. 2561

฿14,991

23 - 27 มิ.ย. 2561

฿14,991

24 - 28 มิ.ย. 2561

฿14,991

25 - 29 มิ.ย. 2561

฿14,991

26 - 30 มิ.ย. 2561

฿14,991

27 - 01 ก.ค. 2561

฿14,991

28 - 02 ก.ค. 2561

฿14,991

29 - 03 ก.ค. 2561

฿14,991

5วัน 3คืน
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N BY XW

180174 : ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N BY XW


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยาอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 วัดจงไถซานซื่อ ซ๊อปปิ้งซีเหมินติง พัก 5 ดาว + แช่น้ำแร่


มิ.ย. - มิ.ย. 2561

฿15,995

ปกติ 18,777

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

19 - 24 มิ.ย. 2561

฿18,777

5วัน 3คืน
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN VERY GOOD ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

180165 : ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN VERY GOOD ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์


มิ.ย. - ต.ค. 2561

฿13,988

ปกติ 15,988

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

06 - 10 มิ.ย. 2561

฿14,988

10 - 14 มิ.ย. 2561

฿13,988

13 - 17 มิ.ย. 2561

฿14,988

17 - 21 มิ.ย. 2561

฿13,988

20 - 24 มิ.ย. 2561

฿14,988

24 - 28 มิ.ย. 2561

฿13,988

27 - 01 ก.ค. 2561

฿14,988

01 - 05 ก.ค. 2561

฿13,988

04 - 08 ก.ค. 2561

฿14,988

08 - 12 ก.ค. 2561

฿13,988

11 - 15 ก.ค. 2561

฿14,988

15 - 19 ก.ค. 2561

฿13,988

18 - 22 ก.ค. 2561

฿14,988

22 - 26 ก.ค. 2561

฿13,988

25 - 29 ก.ค. 2561

฿16,988

26 - 30 ก.ค. 2561

฿18,988

29 - 02 ส.ค. 2561

฿15,988

01 - 05 ส.ค. 2561

฿14,988

05 - 09 ส.ค. 2561

฿13,988

08 - 12 ส.ค. 2561

฿16,988

09 - 13 ส.ค. 2561

฿17,988

12 - 16 ส.ค. 2561

฿15,988

15 - 19 ส.ค. 2561

฿14,988

19 - 23 ส.ค. 2561

฿13,988

22 - 26 ส.ค. 2561

฿14,988

26 - 30 ส.ค. 2561

฿13,988

29 - 02 ก.ย. 2561

฿14,988

02 - 06 ก.ย. 2561

฿13,988

05 - 09 ก.ย. 2561

฿15,988

09 - 13 ก.ย. 2561

฿14,988

12 - 16 ก.ย. 2561

฿15,988

16 - 20 ก.ย. 2561

฿14,988

19 - 23 ก.ย. 2561

฿15,988

23 - 27 ก.ย. 2561

฿14,988

26 - 30 ก.ย. 2561

฿15,988

30 - 04 ต.ค. 2561

฿14,988

03 - 07 ต.ค. 2561

฿14,988

07 - 11 ต.ค. 2561

฿15,988

10 - 14 ต.ค. 2561

฿17,988

14 - 18 ต.ค. 2561

฿16,988

17 - 21 ต.ค. 2561

฿17,988

21 - 25 ต.ค. 2561

฿17,988

22 - 26 ต.ค. 2561

฿16,988

24 - 26 ต.ค. 2561

฿16,988

5วัน 4คืน
ทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN 5D4N BY TG

180449 : ทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN 5D4N BY TG


ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว Mitsui Outlet Park


มิ.ย. - ต.ค. 2561

฿25,900

ปกติ 25,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

07 - 11 มิ.ย. 2561

฿25,900

24 - 28 มิ.ย. 2561

฿25,900

26 - 30 ก.ค. 2561

฿29,900

27 - 31 ก.ค. 2561

฿29,900

09 - 13 ส.ค. 2561

฿29,900

12 - 16 ส.ค. 2561

฿27,900

09 - 13 ก.ย. 2561

฿25,900

27 - 01 ต.ค. 2561

฿25,900

4วัน 3คืน
ทัวร์ไต้หวัน PARADISE TAIWAN 4D3N BY TG

180445 : ทัวร์ไต้หวัน PARADISE TAIWAN 4D3N BY TG


ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK


พ.ค. - ก.ย. 2561

฿22,900

ปกติ 22,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 - 29 พ.ค. 2561

฿24,900

฿25,900

08 - 11 มิ.ย. 2561

฿22,900

22 - 25 มิ.ย. 2561

฿22,900

26 - 29 ก.ค. 2561

฿25,900

27 - 30 ก.ค. 2561

฿25,900

09 - 12 ส.ค. 2561

฿25,900

10 - 13 ส.ค. 2561

฿25,900

13 - 16 ก.ย. 2561

฿22,900

5วัน 3คืน
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN BEST VALUE 5D3N BY XW

180442 : ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN BEST VALUE 5D3N BY XW


ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวิ่นหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ร้านนาฬิกา ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง


พ.ค. - ก.ค. 2561

฿14,777

ปกติ 14,777

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

24 - 28 พ.ค. 2561

฿15,777

26 - 30 ก.ค. 2561

฿18,777

7วัน 3คืน
ทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D3N BY XW

180435 : ทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D3N BY XW


ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ ร้านชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค


พ.ค. - ก.ย. 2561

฿21,777

ปกติ 21,777

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 - 01 มิ.ย. 2561

฿20,777

฿22,777

02 - 08 มิ.ย. 2561

฿21,777

09 - 15 มิ.ย. 2561

฿21,777

16 - 22 มิ.ย. 2561

฿21,777

23 - 29 มิ.ย. 2561

฿21,777

30 - 06 ก.ค. 2561

฿21,777

07 - 13 ก.ค. 2561

฿21,777

14 - 20 ก.ค. 2561

฿21,777

21 - 27 ก.ค. 2561

฿23,777

28 - 03 ส.ค. 2561

฿22,777

04 - 10 ส.ค. 2561

฿21,777

11 - 17 ส.ค. 2561

฿23,777

25 - 21 ส.ค. 2561

฿21,777

18 - 24 ส.ค. 2561

฿21,777

01 - 07 ก.ย. 2561

฿21,777

07 - 14 ก.ย. 2561

฿21,777

5วัน 3คืน
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5D3N BY XW

180426 : ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5D3N BY XW


ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ตลาดกลางคืนซื่อหลิน หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน ร้านนาฬิกา ย่านซีเหมินติง


พ.ค. - ก.ย. 2561

฿11,987

ปกติ 11,987

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 - 30 พ.ค. 2561

฿13,987

฿14,987

29 - 02 มิ.ย. 2561

฿12,987

฿13,987

02 - 06 มิ.ย. 2561

฿12,987

02 - 06 มิ.ย. 2561

฿12,987

05 - 09 มิ.ย. 2561

฿12,987

05 - 09 มิ.ย. 2561

฿12,987

07 - 11 มิ.ย. 2561

฿13,987

12 - 16 มิ.ย. 2561

฿12,987

19 - 23 มิ.ย. 2561

฿12,987

20 - 24 มิ.ย. 2561

฿13,987

26 - 30 มิ.ย. 2561

฿12,987

28 - 02 ก.ค. 2561

฿13,987

03 - 07 ก.ค. 2561

฿12,987

10 - 14 ก.ค. 2561

฿12,987

17 - 21 ก.ค. 2561

฿12,987

25 - 29 ก.ค. 2561

฿15,987

27 - 31 ก.ค. 2561

฿15,987

04 - 08 ส.ค. 2561

฿12,987

07 - 11 ส.ค. 2561

฿12,987

09 - 13 ส.ค. 2561

฿15,987

10 - 14 ส.ค. 2561

฿15,987

18 - 22 ส.ค. 2561

฿12,987

21 - 25 ส.ค. 2561

฿12,987

25 - 29 ส.ค. 2561

฿12,987

01 - 05 ก.ย. 2561

฿12,987

08 - 12 ก.ย. 2561

฿12,987

11 - 15 ก.ย. 2561

฿12,987

15 - 19 ก.ย. 2561

฿12,987

18 - 22 ก.ย. 2561

฿12,987

25 - 29 ก.ย. 2561

฿12,987

5วัน 3คืน
ทัวร์ไต้หวัน EASY BLINK BLINK IN TAIWAN 5D3N BY XW

180215 : ทัวร์ไต้หวัน EASY BLINK BLINK IN TAIWAN 5D3N BY XW


ทัวร์ไต้หวัน เทียวชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ตึกไทเป101- เข้าชม อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ซีหมินติง


พ.ค. - มิ.ย. 2561

฿12,900

ปกติ 16,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 - 31 พ.ค. 2561

฿12,900

฿16,900

08 - 12 มิ.ย. 2561

฿17,900

12 - 16 มิ.ย. 2561

฿16,900

26 - 30 มิ.ย. 2561

฿16,900

5วัน 3คืน
ทัวร์ไต้หวัน สบายเพลินเพลิน Alishan 5 วัน 3 คืน

180015 : ทัวร์ไต้หวัน สบายเพลินเพลิน Alishan 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ชมป่าสนพันปีอาหลี่ซัน พร้อมนั่งรถไฟโบราณ 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ช้อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ซื่อหลินไนท์, ซีเหมินติง 4. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet 5. หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว 6. ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน 7. สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้อปปิ้ง


พ.ค. - มิ.ย. 2561

฿19,900

ปกติ 20,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

31 - 04 มิ.ย. 2561

฿19,900

25 - 29 มิ.ย. 2561

฿19,900

6วัน 4คืน
ทัวร์ไต้หวัน สบาย พาชิลล์ ไต้หวัน อาลีซัน 6 วัน 4 คืน

180022 : ทัวร์ไต้หวัน สบาย พาชิลล์ ไต้หวัน อาลีซัน 6 วัน 4 คืน


ทัวร์ไต้หวัน ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวนสนพันปี ในอุทยานอาลีซัน 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง 4. ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน 5. เมนูพิเศษ สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด 6. สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่ ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย


พ.ค. - ก.ค. 2561

฿16,991

ปกติ 16,991

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

27 - 02 มิ.ย. 2561

฿16,991

28 - 03 มิ.ย. 2561

฿16,991

29 - 04 มิ.ย. 2561

฿16,991

30 - 05 มิ.ย. 2561

฿17,991

01 - 06 มิ.ย. 2561

฿16,991

02 - 07 มิ.ย. 2561

฿16,991

03 - 08 มิ.ย. 2561

฿16,991

04 - 09 มิ.ย. 2561

฿16,991

05 - 10 มิ.ย. 2561

฿16,991

06 - 11 มิ.ย. 2561

฿17,991

07 - 12 มิ.ย. 2561

฿17,991

08 - 12 มิ.ย. 2561

฿16,991

09 - 13 มิ.ย. 2561

฿16,991

10 - 14 มิ.ย. 2561

฿16,991

11 - 16 มิ.ย. 2561

฿16,991

12 - 17 มิ.ย. 2561

฿16,991

13 - 18 มิ.ย. 2561

฿17,991

14 - 19 มิ.ย. 2561

฿17,991

15 - 20 มิ.ย. 2561

฿16,991

16 - 21 มิ.ย. 2561

฿16,991

17 - 22 มิ.ย. 2561

฿16,991

18 - 23 มิ.ย. 2561

฿16,991

19 - 24 มิ.ย. 2561

฿16,991

20 - 25 มิ.ย. 2561

฿17,991

21 - 26 มิ.ย. 2561

฿17,991

22 - 27 มิ.ย. 2561

฿16,991

23 - 28 มิ.ย. 2561

฿16,991

00 - 29 มิ.ย. 2561

฿16,991

25 - 30 มิ.ย. 2561

฿16,991

26 - 01 ก.ค. 2561

฿16,991

27 - 02 ก.ค. 2561

฿17,991

28 - 03 ก.ค. 2561

฿17,991

29 - 04 ก.ค. 2561

฿16,991

Scroll To Top

ทัวร์ ทัวร์พม่า | ทัวร์ ทัวร์จีน | ทัวร์ ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์ ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์ ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์ ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์ ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ ทัวร์บาหลี | ทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ ทัวร์ลาว | ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ ทัวร์ตะวันออกกลาง | ทัวร์ ทัวร์บรูไน | ทัวร์ ทัวร์มัลดิฟส์ | ทัวร์ ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ ทัวร์แอฟริกาใต้ | ทัวร์ ทัวร์อเมริกา | ทัวร์ ทัวร์อิหร่าน |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholidayบริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th

สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2017