หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
9วัน 6คืน
ทัวร์ตุรกี SWITCH POPULAR TURKEY 9D6N BY W5

180563 : ทัวร์ตุรกี SWITCH POPULAR TURKEY 9D6N BY W5


สุสานอตาเติร์ก ทะเลสาบเกลือ คัปปาโดเกีย ระบำหน้าท้อง พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ปราสาทปุยฝ้าย บ้านพระแม่มารี วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปึ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย


มิ.ย. - ก.ย. 2561

฿28,888

ปกติ 28,888

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

11 - 19 มิ.ย. 2561

฿28,888

20 - 28 มิ.ย. 2561

฿28,888

26 - 04 ก.ค. 2561

฿28,888

29 - 06 ก.ค. 2561

฿28,888

16 - 24 ก.ค. 2561

฿28,888

26 - 03 ส.ค. 2561

฿28,888

09 - 17 ส.ค. 2561

฿28,888

15 - 23 ส.ค. 2561

฿28,888

27 - 04 ก.ย. 2561

฿28,888

8วัน 5คืน
ทัวร์ตุรกี SURPRISE TURKER 8D5N BY TK

180561 : ทัวร์ตุรกี SURPRISE TURKER 8D5N BY TK


สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปึ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ม้าไม้จำลองเมืองทรอย วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลา ระบำหน้าท้อง พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต


พ.ค. - ต.ค. 2561

฿32,888

ปกติ 32,888

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

24 - 31 พ.ค. 2561

฿33,888

26 - 02 มิ.ย. 2561

฿32,888

28 - 04 มิ.ย. 2561

฿32,888

09 - 16 มิ.ย. 2561

฿32,888

23 - 30 มิ.ย. 2561

฿32,888

07 - 14 ก.ค. 2561

฿32,888

26 - 02 ส.ค. 2561

฿32,888

10 - 17 ส.ค. 2561

฿32,888

11 - 18 ส.ค. 2561

฿32,888

25 - 01 ก.ย. 2561

฿32,888

08 - 15 ก.ย. 2561

฿32,888

22 - 29 ก.ย. 2561

฿32,888

28 - 05 ต.ค. 2561

฿32,888

12 - 19 ต.ค. 2561

฿33,888

14 - 21 ต.ค. 2561

฿33,888

15 - 22 ต.ค. 2561

฿33,888

16 - 23 ต.ค. 2561

฿33,888

17 - 24 ต.ค. 2561

฿33,888

18 - 25 ต.ค. 2561

฿33,888

19 - 26 ต.ค. 2561

฿33,888

9วัน 7คืน
ทัวร์ตุรกี SUPER SHOCK TURKEY 9D7N BY KC

180560 : ทัวร์ตุรกี SUPER SHOCK TURKEY 9D7N BY KC


สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปึ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ม้าไม้จำลองเมืองทรอย วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ TURKISH DELIGHTปราสาทปุยฝ้าย สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลน่า ระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต แกรนด์บาซ่าร์ หอคอยไบเทเร็ก


พ.ค. - ต.ค. 2561

฿32,999

ปกติ 32,999

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

22 - 30 พ.ค. 2561

฿32,999

19 - 27 มิ.ย. 2561

฿32,999

03 - 11 ก.ค. 2561

฿32,999

17 - 25 ก.ค. 2561

฿32,999

24 - 01 ส.ค. 2561

฿33,999

07 - 15 ส.ค. 2561

฿33,999

21 - 29 ส.ค. 2561

฿32,999

04 - 12 ก.ย. 2561

฿32,999

18 - 26 ก.ย. 2561

฿32,999

09 - 17 ต.ค. 2561

฿33,999

16 - 24 ต.ค. 2561

฿33,999

9วัน 6คืน
ทัวร์ตุรกี POPULAR TURKEY 9D6N BY 5W

180557 : ทัวร์ตุรกี POPULAR TURKEY 9D6N BY 5W


สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปึ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปราสาทปุยฝ้าย ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ระบำหน้าท้อง นครใต้ดินพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ ทะเลสาบเกลือ สุสานอตาเติร์ก


มิ.ย. - ต.ค. 2561

฿28,888

ปกติ 28,888

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

07 - 15 มิ.ย. 2561

฿28,888

14 - 22 มิ.ย. 2561

฿28,888

05 - 13 ก.ค. 2561

฿28,888

10 - 18 ก.ค. 2561

฿28,888

19 - 27 ส.ค. 2561

฿28,888

24 - 01 ก.ย. 2561

฿28,888

06 - 14 ก.ย. 2561

฿28,888

14 - 22 ก.ย. 2561

฿28,888

20 - 28 ก.ย. 2561

฿28,888

27 - 05 ต.ค. 2561

฿28,888

05 - 13 ต.ค. 2561

฿28,888

09 - 17 ต.ค. 2561

฿28,888

11 - 19 ต.ค. 2561

฿28,888

16 - 24 ต.ค. 2561

฿28,888

19 - 27 ต.ค. 2561

฿28,888

9วัน 6คืน
ทัวร์ตุรกี EASY FANTASTIC IN TURKEY BY TK

180213 : ทัวร์ตุรกี EASY FANTASTIC IN TURKEY BY TK


ทัวร์ตุรกี พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 4-5 ดาว ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย สามารถซื้อทัวร์เสริม ขึ้นบอลลูน เพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงาม ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองที่มีน้ำพุร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดิน ชมความยิ่งใหญ่ของ ม้าไม้จำลอง แห่งเมืองทรอย ชมโชว์ ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช + วิหารเซนต์โซเฟีย + ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ พิเศษ!!! แถมฟรี พวงกุญแจที่ระลึก และชาแอปเปิ้ลชื่อดัง


มิ.ย. - มิ.ย. 2561

฿32,900

ปกติ 32,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

02 - 10 มิ.ย. 2561

฿33,900

10 - 18 มิ.ย. 2561

฿33,900

18 - 26 มิ.ย. 2561

฿33,900

05 - 13 ก.ค. 2561

฿33,900

08 - 16 ก.ค. 2561

฿33,900

15 - 23 ก.ค. 2561

฿33,900

8วัน 5คืน
ทัวร์ตุรกี PERFECT TURKEY 8D5N BY TK

180525 : ทัวร์ตุรกี PERFECT TURKEY 8D5N BY TK


สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปึ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลบาเช่ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปราสาทปุยฝ้าย สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า


พ.ค. - ก.ย. 2561

฿36,555

ปกติ 36,555

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

26 - 02 มิ.ย. 2561

฿36,555

27 - 03 ส.ค. 2561

฿36,555

11 - 18 ส.ค. 2561

฿36,555

22 - 29 ก.ย. 2561

฿36,555

8วัน 6คืน
ทัวร์ตุรกี HOT HOT TURKEY 8D6N BY 4L

180513 : ทัวร์ตุรกี HOT HOT TURKEY 8D6N BY 4L


อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปึ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ม้าไม้จำลองเมืองทรอย โรงงานเครื่องหนัง เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี วิหารเทพีอาร์เทมิส ร้านขนม Turkish Delight ปราสาทปุยฝ้าย สวนผีเสื้อ ระบำหน้าท้อง พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส


มิ.ย. - พ.ย. 2561

฿28,999

ปกติ 28,999

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

22 - 29 มิ.ย. 2561

฿29,888

06 - 13 ก.ค. 2561

฿29,888

17 - 24 ก.ค. 2561

฿29,888

24 - 31 ก.ค. 2561

฿29,888

27 - 03 ส.ค. 2561

฿30,888

07 - 14 ส.ค. 2561

฿29,888

10 - 17 ส.ค. 2561

฿30,888

14 - 21 ส.ค. 2561

฿29,888

14 - 21 ก.ย. 2561

฿29,888

05 - 12 ต.ค. 2561

฿29,888

09 - 16 ต.ค. 2561

฿29,888

19 - 26 ต.ค. 2561

฿30,888

26 - 02 พ.ย. 2561

฿29,888

23 - 30 พ.ย. 2561

฿28,999

8วัน 5คืน
ทัวร์ตุรกี DELUXE TURKEY 8D5N  BY TK

180192 : ทัวร์ตุรกี DELUXE TURKEY 8D5N BY TK


ทัวร์ตุรกี บินตรง กรุงเทพฯ - อิสตันบูล โดยสายการบินประจำชาติตุรกี # พักหรู นอนโรงแรมระดับ 5 ดาว # ตื่นเต้นกับโชว์การระบำหน้าท้อง ที่มีประวัติยาวนานมากว่า 6,000 ปี


มิ.ย. - ส.ค. 2561

฿36,888

ปกติ 39,888

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

02 - 09 มิ.ย. 2561

฿36,888

฿39,888

14 - 21 ก.ค. 2561

฿36,888

฿39,888

23 - 30 ส.ค. 2561

฿36,888

฿39,888

9วัน 6คืน
ทัวร์ตุรกี UNSEEN TURKEY 9D6N  BY TK

180193 : ทัวร์ตุรกี UNSEEN TURKEY 9D6N BY TK


ทัวร์ตุรกี บินตรง กรุงเทพฯ - อิสตันบูล โดยสายการบินประจำชาติตุรกี # พักหรู นอนโรงแรมระดับ 5 ดาว ทั้งหมด 6 คืน # ตื่นเต้นกับโชว์การระบำหน้าท้อง ที่มีประวัติยาวนานมากว่า 6,000 ปี


พ.ค. - ส.ค. 2561

฿33,888

ปกติ 33,888

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

19 - 27 พ.ค. 2561

฿33,888

21 - 29 พ.ค. 2561

฿33,888

29 - 06 มิ.ย. 2561

฿33,888

06 - 14 มิ.ย. 2561

฿33,888

07 - 15 มิ.ย. 2561

฿33,888

13 - 21 มิ.ย. 2561

฿33,888

20 - 28 มิ.ย. 2561

฿33,888

24 - 02 ก.ค. 2561

฿33,888

25 - 03 ก.ค. 2561

฿33,888

29 - 07 ก.ค. 2561

฿33,888

03 - 11 ก.ค. 2561

฿33,888

12 - 20 ก.ค. 2561

฿33,888

13 - 21 ก.ค. 2561

฿33,888

18 - 26 ก.ค. 2561

฿33,888

23 - 31 ก.ค. 2561

฿34,888

28 - 05 ส.ค. 2561

฿34,888

8วัน 5คืน
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน

180132 : ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน


ทัวร์ตุรกี เที่ยวอิสตันบูลเมืองหลวงเก่าแก่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ชมความงดงามของสุเหร่าและพระราชวัง ชมมัสยิดเก่าแก่ Bursa Grand Mosque แห่งเมืองบูร์ซา เยี่ยมชมเมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่ เอฟฟิซุสหรือเอฟเฟส ที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยจากอดีต ชมความสวยงามทางธรรมชาติอันน่าทึ่งที่ไม่เหมือนใครที่ปามุคคาล่ ปราสาทปุยฝ้าย ชมทัศนียภาพอันสวยงามแปลกตาของผืนดินที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายล้านปีก่อนที่คัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม


พ.ค. - พ.ย. 2561

฿31,889

ปกติ 33,888

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 - 05 มิ.ย. 2561

฿31,889

฿35,888

31 - 07 มิ.ย. 2561

฿31,889

฿35,888

27 - 04 ก.ค. 2561

฿35,888

18 - 25 ก.ค. 2561

฿34,888

08 - 15 ส.ค. 2561

฿36,888

22 - 29 ส.ค. 2561

฿34,888

29 - 05 ก.ย. 2561

฿34,888

12 - 19 ก.ย. 2561

฿34,888

26 - 03 ต.ค. 2561

฿35,888

10 - 17 ต.ค. 2561

฿36,888

17 - 24 ต.ค. 2561

฿36,888

24 - 31 ต.ค. 2561

฿36,888

07 - 14 พ.ย. 2561

฿35,888

21 - 28 พ.ย. 2561

฿35,888

8วัน 5คืน
ทัวร์ตุรกี HIGHLIGHT TURKEY 8 DAY

180337 : ทัวร์ตุรกี HIGHLIGHT TURKEY 8 DAY


ทัวร์ตุรกี บินตรงด้วย Turkish Airlines ถึงเช้าตะลุยเที่ยว +บินภายใน 1 ครั้ง สุดคุ้ม เที่ยวครบไฮไลท์ เข้าชมด้านใน ไม่ผ่านชม พักโรงแรม 5 ดาวมาตรฐานตุรกี รถบัสมีไวไฟ ทรอย ตามรอยมหากาพย์อีเลียต ตื่นตาม้าไม้เมืองทรอย เอเฟซุส มหานครโรมันโบราณ อายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ปามุคคาเล่ ธารน้ำสีขาวขั้นบันไดที่งดงามเหมือนระเบียงหิมะ คัปปาโดเกีย แกรนด์แคนยอนแห่งอนาโตเลีย อีสตันบูล นครแห่ง 2 ทวีป เมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกันมากที่สุด


มิ.ย. - ส.ค. 2561

฿37,900

ปกติ 37,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

16 - 23 มิ.ย. 2561

฿37,900

09 - 16 ส.ค. 2561

฿37,900

8วัน 5คืน
ทัวร์ตุรกี Highlight Turkey 8 days ลาเวนเดอร์

180338 : ทัวร์ตุรกี Highlight Turkey 8 days ลาเวนเดอร์


ทัวร์ตุรกี บินตรงด้วย Turkish Airlines ถึงเช้าตะลุยเที่ยว +บินภายใน 1 ครั้ง สุดคุ้ม เที่ยวครบไฮไลท์ เข้าชมด้านใน ไม่ผ่านชม พักโรงแรม 5 ดาวมาตรฐานตุรกี รถบัสมีไวไฟ ทรอย ตามรอยมหากาพย์อีเลียต ตื่นตาม้าไม้เมืองทรอย เอเฟซุส มหานครโรมันโบราณ อายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ปามุคคาเล่ ธารน้ำสีขาวขั้นบันไดที่งดงามเหมือนระเบียงหิมะ ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์แสนสวยที่มีเฉพาะเดือนกรกฎาคมเท่านั้น คัปปาโดเกีย แกรนด์แคนยอนแห่งอนาโตเลีย อีสตันบูล นครแห่ง 2 ทวีป เมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกันมากที่สุด


ก.ค. - ก.ค. 2561

฿37,900

ปกติ 37,900

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

07 - 14 ก.ค. 2561

฿37,900

12 - 19 ก.ค. 2561

฿37,900

17 - 24 ก.ค. 2561

฿37,900

Scroll To Top

ทัวร์ ทัวร์พม่า | ทัวร์ ทัวร์จีน | ทัวร์ ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์ ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์ ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์ ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์ ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ ทัวร์บาหลี | ทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ ทัวร์ลาว | ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ ทัวร์ตะวันออกกลาง | ทัวร์ ทัวร์บรูไน | ทัวร์ ทัวร์มัลดิฟส์ | ทัวร์ ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ ทัวร์แอฟริกาใต้ | ทัวร์ ทัวร์อเมริกา | ทัวร์ ทัวร์อิหร่าน |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholidayบริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th

สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2017