หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
แคทเมียร์  0
เลห์  0
ลาดัก  0
อักรา  0
ชัยปุระ  1
ทัชมาฮาล  1

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย สุดคุ้มกับ บ้านฮอลลิเดย์ทราเวล

เลือกแพคเกจ ทัวร์อินเดีย กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าที่รักการเดินทาง เลือกแพคเกจที่ถูกใจ แล้วไปตะลุยเที่ยวอินเดียกับเรา

4 วัน 2 คืน
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดียทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน

180947 : ทัวร์อินเดียทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน


ทัวร์อินเดีย ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวามาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่


ต.ค. - ธ.ค. 2561

฿15,888

ปกติ 15,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาทัวร์อินเดีย

04 - 07 ต.ค. 2561

฿15,888

05 - 08 ต.ค. 2561

฿15,888

25 - 28 ต.ค. 2561

฿16,888

26 - 29 ต.ค. 2561

฿16,888

01 - 04 พ.ย. 2561

฿16,888

02 - 05 พ.ย. 2561

฿16,888

08 - 11 พ.ย. 2561

฿16,888

09 - 12 พ.ย. 2561

฿16,888

15 - 18 พ.ย. 2561

฿15,888

23 - 26 พ.ย. 2561

฿16,888

13 - 16 ธ.ค. 2561

฿16,888

14 - 17 ธ.ค. 2561

฿16,888

4 วัน 2 คืน
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู

180949 : ทัวร์อินเดีย อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู


ทัวร์อินเดีย ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่


ต.ค. - ต.ค. 2561

฿15,900

ปกติ 15,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาทัวร์อินเดีย

12 - 15 ต.ค. 2561

฿15,900

19 - 22 ต.ค. 2561

฿15,900

26 - 29 ต.ค. 2561

฿14,900

7 วัน 6 คืน
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ ตามรอยพระพุทธเจ้า 7วัน 6คืน

181742 : ทัวร์อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ ตามรอยพระพุทธเจ้า 7วัน 6คืน


ทัวร์อินเดีย พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี - กุสินารา - ลุมพินี - สาวัตถี - พาราณสี -


พ.ย. - พ.ย. 2561

฿35,900

ปกติ 35,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาทัวร์อินเดีย

02 - 08 พ.ย. 2561

฿35,900

21 - 27 พ.ย. 2561

฿35,900

8 วัน 7 คืน
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ 8 วัน 7 คืน

181743 : ทัวร์อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ 8 วัน 7 คืน


ทัวร์อินเดีย พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี – กุสินารา – ลุมพินี – สาวัตถี – พาราณสี – พุทธคยา


ธ.ค. - ก.พ. 2562

฿35,900

ปกติ 35,900

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาทัวร์อินเดีย

12 - 19 ธ.ค. 2561

฿35,900

02 - 09 ม.ค. 2562

฿36,900

23 - 30 ม.ค. 2562

฿36,900

30 - 06 ก.พ. 2562

฿36,900

6 วัน 5 คืน
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย พระพุทธเจ้า 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย 6 วัน 5 คืน

181527 : ทัวร์อินเดีย พระพุทธเจ้า 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย 6 วัน 5 คืน


ทัวร์อินเดีย เมืองคยา (พุทธคยา) – สถานที่ตรัสรู้ – เจดีย์พุทธคยา – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – บ้านนางสุชาดา - พุทธคยา – เมืองราชคฤห์ – ขึ้นเขาคิชกูฎ – เมืองนาลันทา – สักการะหลวงพ่อองค์ดำ - เมืองราชคฤห์ – เมืองไวสาลี – คันธเจดีย์ – ปาวาลเจดีย์ – เมืองกุสินารา - เมืองกุสินารา – ปรินิพพานสถูป – มกุฏพันธเจดีย์ – เมืองลุมพินี(เนปาล) - เมืองลุมพินี(เนปาล) – วิหารมายาเทวี – เมืองพาราณสี - เมืองพาราณสี – ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู – เมืองสารนาถ – ธัมเมกขสถูป –พิพิธภัณฑ์สารนาถ – พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา – เมืองพาราณสี


ต.ค. - พ.ย. 2561

฿25,552

ปกติ 25,552

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาทัวร์อินเดีย

01 - 06 ต.ค. 2561

฿25,552

04 - 09 ต.ค. 2561

฿25,552

15 - 20 ต.ค. 2561

฿25,552

25 - 30 ต.ค. 2561

฿25,552

28 - 02 พ.ย. 2561

฿25,552

9 วัน 0 คืน
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย – เนปาล 9 วัน WE

181270 : ทัวร์อินเดีย – เนปาล 9 วัน WE


ทัวร์อินเดีย วัดเชตะวันวิหาร บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี ลุมพินี (เนปาล) วิหารมายาเทวี ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน ชมมกุฎพันธเจดีย์ ชมบริเวณคันธเจดีย์ ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์ มหาวิทยาลัยนาลันทา หลวงพ่อองค์ดำราชคฤห์ เขาคิชกูฏ วัดไทยนานาชาติ มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา พระพุทธเมตตา ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู สารนาถ ชมธัมเมกขสถูป ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนาคยา


ต.ค. - มี.ค. 2562

฿26,999

ปกติ 26,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาทัวร์อินเดีย

13 - 21 ต.ค. 2561

฿26,999

20 - 28 ต.ค. 2561

฿29,999

09 - 17 พ.ย. 2561

฿26,999

23 - 01 ธ.ค. 2561

฿26,999

02 - 10 ธ.ค. 2561

฿29,999

11 - 19 ม.ค. 2562

฿26,999

20 - 28 ม.ค. 2562

฿26,999

07 - 15 ก.พ. 2562

฿26,999

16 - 24 ก.พ. 2562

฿26,999

01 - 09 มี.ค. 2562

฿26,999

15 - 23 มี.ค. 2562

฿26,999

Scroll To Top

พม่า | จีน | กัมพูชา | ภูฎาน | อียิปต์ | รัสเซีย | บาหลี | สิงคโปร์ | ฮ่องกง/มาเก๊า | เวียดนาม | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ดูไบ | จอร์แดน | ลาว | ไต้หวัน | ตุรกี | อินเดีย | ตะวันออกกลาง | บรูไน | มัลดิฟส์ | มาเลเซีย | เกาหลี | ญี่ปุ่น | แอฟริกาใต้ | อเมริกา | โมร็อคโค | ฟิลิปปินส์ | เนปาล | อังกฤษ | กรีซ | แคนาดา | เกาหลีเหนือ | เคนยา |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2


สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018