หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
4วัน 2คืน
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน

180500 : ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน


ทัวร์อินเดีย ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส – วัดพระพิฆเนศ – อักรา - ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด – บ่อน้ำจันเบารี - ชัยปุระ -


มิ.ย. - ก.ย. 2561

฿15,311

ปกติ 15,311

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

08 - 11 มิ.ย. 2561

฿15,311

15 - 18 มิ.ย. 2561

฿15,311

22 - 25 มิ.ย. 2561

฿15,311

29 - 02 ก.ค. 2561

฿15,311

06 - 09 ก.ค. 2561

฿15,311

13 - 16 ก.ค. 2561

฿15,311

20 - 23 ก.ค. 2561

฿15,311

27 - 30 ก.ค. 2561

฿15,311

03 - 06 ส.ค. 2561

฿15,311

10 - 13 ส.ค. 2561

฿15,311

11 - 14 ส.ค. 2561

฿15,311

17 - 20 ส.ค. 2561

฿15,311

24 - 27 ส.ค. 2561

฿15,311

31 - 03 ก.ย. 2561

฿15,311

07 - 10 ก.ย. 2561

฿15,311

14 - 17 ก.ย. 2561

฿15,311

20 - 23 ก.ย. 2561

฿15,311

21 - 24 ก.ย. 2561

฿15,311

27 - 30 ก.ย. 2561

฿15,311

8วัน 5คืน
ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล 8 วัน 5 คืน

180501 : ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล 8 วัน 5 คืน


ทัวร์อินเดีย อักรา – ทัชมาฮาล – อักราฟอร์ต – เดลลี - เจดีย์แห่งสันติภาพ – Hall of fame – Leh Market - พระราชวังเลห์ - ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La pass – นูบร้าวัลเลย์– ขี่อูฐ - วัดดิสกิต – วัดทิกเซ่ - เลห์ - ทะเลสาบแปงกอง - India gate – วัดอักชารดาห์ม - ตลาดจันปาท


ก.ค. - ต.ค. 2561

฿29,991

ปกติ 29,991

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

04 - 11 ก.ค. 2561

฿29,991

13 - 20 ก.ค. 2561

฿31,991

17 - 24 ก.ค. 2561

฿31,991

20 - 27 ก.ค. 2561

฿31,991

25 - 01 ส.ค. 2561

฿33,991

27 - 03 ส.ค. 2561

฿33,991

01 - 08 ส.ค. 2561

฿29,991

10 - 17 ส.ค. 2561

฿31,991

24 - 31 ส.ค. 2561

฿31,991

29 - 05 ก.ย. 2561

฿31,991

05 - 12 ก.ย. 2561

฿31,991

12 - 19 ก.ย. 2561

฿31,991

19 - 26 ก.ย. 2561

฿31,991

26 - 03 ต.ค. 2561

฿31,991

05 - 12 ต.ค. 2561

฿31,991

12 - 19 ต.ค. 2561

฿31,991

19 - 26 ต.ค. 2561

฿31,991

4วัน 2คืน
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน

180499 : ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน


ทัวร์อินเดีย ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส – วัดพระพิฆเนศ – อักรา - ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด – บ่อน้ำจันเบารี - ชัยปุระ


มิ.ย. - ต.ค. 2561

฿13,991

ปกติ 13,991

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

08 - 11 มิ.ย. 2561

฿13,991

15 - 18 มิ.ย. 2561

฿13,991

22 - 25 มิ.ย. 2561

฿13,991

29 - 02 ก.ค. 2561

฿13,991

06 - 09 ก.ค. 2561

฿13,991

13 - 16 ก.ค. 2561

฿13,991

20 - 23 ก.ค. 2561

฿13,991

27 - 30 ก.ค. 2561

฿15,551

03 - 06 ส.ค. 2561

฿13,991

10 - 13 ส.ค. 2561

฿15,551

17 - 20 ส.ค. 2561

฿13,991

24 - 27 ส.ค. 2561

฿13,991

31 - 03 ก.ย. 2561

฿13,991

07 - 10 ก.ย. 2561

฿13,991

14 - 17 ก.ย. 2561

฿13,991

21 - 24 ก.ย. 2561

฿13,991

28 - 01 ต.ค. 2561

฿13,991

7วัน 5คืน
ทัวร์อินเดีย SUPER PRICE อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน

180498 : ทัวร์อินเดีย SUPER PRICE อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน


ทัวร์อินเดีย ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิลคาร์ - โซนามาร์ค – ชมเทือกเขาหิมาลัย - ล่องเรือซิคาร่า - ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี


พ.ค. - ต.ค. 2561

฿35,991

ปกติ 35,991

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

29 - 04 มิ.ย. 2561

฿35,991

12 - 18 มิ.ย. 2561

฿35,991

14 - 20 มิ.ย. 2561

฿35,991

26 - 01 ส.ค. 2561

฿36,991

03 - 09 ส.ค. 2561

฿35,991

09 - 15 ส.ค. 2561

฿36,991

23 - 29 ส.ค. 2561

฿36,991

06 - 12 ก.ย. 2561

฿36,991

21 - 27 ก.ย. 2561

฿36,991

28 - 03 ต.ค. 2561

฿36,991

7วัน 4คืน
ทัวร์อินเดีย In love Kashmir Tajmahal 7วัน 4คืน

180497 : ทัวร์อินเดีย In love Kashmir Tajmahal 7วัน 4คืน


ทัวร์อินเดีย เดลลี – ศรีนาคา – ชมสวนชาลิมาร์ - ชมสวนนิชา บากห์- กุลมาร์ค – เคเบิลคาร์ - ชมเทือกเขาหิมาลัย - ล่องเรือซิคาร่า - ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี -


พ.ค. - ต.ค. 2561

฿19,991

ปกติ 19,991

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา

23 - 29 พ.ค. 2561

฿19,991

24 - 30 พ.ค. 2561

฿20,991

29 - 04 มิ.ย. 2561

฿19,991

30 - 05 มิ.ย. 2561

฿19,991

31 - 06 มิ.ย. 2561

฿19,991

05 - 11 มิ.ย. 2561

฿20,991

07 - 13 มิ.ย. 2561

฿22,991

12 - 18 มิ.ย. 2561

฿22,991

14 - 20 มิ.ย. 2561

฿22,991

19 - 25 มิ.ย. 2561

฿22,991

21 - 27 มิ.ย. 2561

฿22,991

26 - 02 ก.ค. 2561

฿22,991

28 - 04 ก.ค. 2561

฿22,991

03 - 09 ก.ค. 2561

฿22,991

05 - 11 ก.ค. 2561

฿22,991

10 - 16 ก.ค. 2561

฿22,991

12 - 18 ก.ค. 2561

฿22,991

17 - 23 ก.ค. 2561

฿22,991

19 - 25 ก.ค. 2561

฿22,991

24 - 30 ก.ค. 2561

฿23,991

25 - 31 ก.ค. 2561

฿23,991

26 - 01 ส.ค. 2561

฿23,991

02 - 08 ส.ค. 2561

฿22,991

07 - 13 ส.ค. 2561

฿23,991

08 - 14 ส.ค. 2561

฿23,991

09 - 15 ส.ค. 2561

฿23,991

14 - 20 ส.ค. 2561

฿22,991

16 - 22 ส.ค. 2561

฿22,991

21 - 27 ส.ค. 2561

฿22,991

23 - 29 ส.ค. 2561

฿22,991

28 - 03 ก.ย. 2561

฿22,991

30 - 05 ก.ย. 2561

฿22,991

04 - 10 ก.ย. 2561

฿22,991

06 - 12 ก.ย. 2561

฿22,991

11 - 17 ก.ย. 2561

฿22,991

13 - 19 ก.ย. 2561

฿22,991

18 - 24 ก.ย. 2561

฿22,991

20 - 26 ก.ย. 2561

฿22,991

25 - 01 ต.ค. 2561

฿22,991

27 - 03 ต.ค. 2561

฿22,991

02 - 08 ต.ค. 2561

฿22,991

04 - 10 ต.ค. 2561

฿22,991

09 - 15 ต.ค. 2561

฿23,991

11 - 17 ต.ค. 2561

฿23,991

16 - 22 ต.ค. 2561

฿23,991

17 - 23 ต.ค. 2561

฿23,991

18 - 24 ต.ค. 2561

฿23,991

23 - 29 ต.ค. 2561

฿23,991

Scroll To Top

ทัวร์ ทัวร์พม่า | ทัวร์ ทัวร์จีน | ทัวร์ ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์ ทัวร์ภูฎาน | ทัวร์ ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์ ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์ ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ ทัวร์บาหลี | ทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์ ทัวร์ลาว | ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ ทัวร์ตะวันออกกลาง | ทัวร์ ทัวร์บรูไน | ทัวร์ ทัวร์มัลดิฟส์ | ทัวร์ ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ ทัวร์แอฟริกาใต้ | ทัวร์ ทัวร์อเมริกา | ทัวร์ ทัวร์อิหร่าน |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholidayบริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th

สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2017