หน้าแรก / แพ็คเกจทัวร์
4 สังเวชนียสถาน  4
แคทเมียร์  2
เลห์  0
ลาดัก  0
อัครา  5
ชัยปุระ  2
ทัชมาฮาล  5
เดลี  4

แพคเกจ ทัวร์อินเดีย สุดคุ้มกับ บ้านฮอลลิเดย์ทราเวล

เลือกแพคเกจ ทัวร์อินเดีย กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เรามอบให้ลูกค้าที่รักการเดินทาง เลือกแพคเกจที่ถูกใจ แล้วไปตะลุยเที่ยวอินเดียกับเรา

5 วัน 3 คืน
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย NAMASTE INDIA ชัยปุระ อัครา เดลี 5D3N BY 9W

182449 : ทัวร์อินเดีย NAMASTE INDIA ชัยปุระ อัครา เดลี 5D3N BY 9W


ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี อนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด พิเศษนั่งรถจิ๊บชมพระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด แจกฟรี ชุดสาหรี่ +หิมาลายา ลิป บาล์ม


ม.ค. - เม.ย. 2562

฿16,999

ปกติ 16,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาทัวร์อินเดีย

25 - 29 ม.ค. 2562

฿17,999

01 - 05 ก.พ. 2562

฿17,999

15 - 19 ก.พ. 2562

฿17,999

16 - 20 ก.พ. 2562

฿19,777

22 - 26 ก.พ. 2562

฿16,999

08 - 12 มี.ค. 2562

฿17,999

15 - 19 มี.ค. 2562

฿17,999

22 - 26 มี.ค. 2562

฿17,999

9 วัน 0 คืน
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย เนปาล 9 วัน

181270 : ทัวร์อินเดีย เนปาล 9 วัน


ทัวร์อินเดีย วัดเชตะวันวิหาร บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี ลุมพินี (เนปาล) วิหารมายาเทวี ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน ชมมกุฎพันธเจดีย์ ชมบริเวณคันธเจดีย์ ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์ มหาวิทยาลัยนาลันทา หลวงพ่อองค์ดำราชคฤห์ เขาคิชกูฏ วัดไทยนานาชาติ มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา พระพุทธเมตตา ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู สารนาถ ชมธัมเมกขสถูป ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนาคยา


ม.ค. - ธ.ค. 2561

฿26,999

ปกติ 26,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาทัวร์อินเดีย

24 - 01 ธ.ค. 2561

฿26,999

02 - 09 ธ.ค. 2561

฿26,999

11 - 19 ม.ค. 2562

฿26,999

20 - 28 ม.ค. 2562

฿26,999

07 - 15 ก.พ. 2562

฿26,999

16 - 24 ก.พ. 2562

฿26,999

01 - 09 มี.ค. 2562

฿26,999

15 - 23 มี.ค. 2562

฿26,999

9 วัน 7 คืน
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย แสวงบุญ วันปีใหม่ อินเดีย เนปาล 9 วัน 7 คืน

182067 : ทัวร์อินเดีย แสวงบุญ วันปีใหม่ อินเดีย เนปาล 9 วัน 7 คืน


ทัวร์อินเดีย พระมหาเจดีย์พุทธคยา- พุทธคยา – ราชคฤห์-เขาคิชกูฎ - นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ - ราชคฤห์–ไวสาลี–ชมบริเวณคันธเจดีย์-ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์ - พระมหาสถูปแห่งเกสเรีย-กุสินารา-สวดมนต์ข้ามปี ณ วัดไทยกุสินารา - กุสินารา-ปรินิพพานสถูป หรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย์-ลุมพีนี - วิหารมายาเทวี-สาวัตถี - วัดเชตวันมหาวิหาร -บ้านท่านองคุลีมาล –บ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี - พาราณสี - ล่องแม่น้ำคงคา-ธัมเมกขสถูป-พุทธคยา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา


ธ.ค. - ม.ค. 2562

฿35,999

ปกติ 35,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาทัวร์อินเดีย

29 - 06 ม.ค. 2562

฿35,999

4 วัน 2 คืน
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดียทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน

180947 : ทัวร์อินเดียทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน


ทัวร์อินเดีย ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวามาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่


ธ.ค. - ธ.ค. 2561

฿16,888

ปกติ 16,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาทัวร์อินเดีย

13 - 16 ธ.ค. 2561

฿16,888

14 - 17 ธ.ค. 2561

฿16,888

7 วัน 6 คืน
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย บินตรง ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน

182283 : ทัวร์อินเดีย บินตรง ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน


ทัวร์อินเดีย ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน • เยือนเมือง พุทธคยา พาราณสี สารนารถ ลุมพินี กุสินารา เวสาลี ปัตนะ ราชคฤห์ นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน •ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า •ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู


ม.ค. - มี.ค. 2562

฿26,888

ปกติ 26,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาทัวร์อินเดีย

14 - 20 ม.ค. 2562

฿26,888

18 - 24 ก.พ. 2562

฿27,888

04 - 10 มี.ค. 2562

฿26,888

7 วัน 0 คืน
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย เที่ยวเมืองหนาวรัฐปัญจาบและหิมาจัล 7 วัน

182326 : ทัวร์อินเดีย เที่ยวเมืองหนาวรัฐปัญจาบและหิมาจัล 7 วัน


ทัวร์อินเดีย อมฤตสาร์-แอตตานิ-ดาลัมศาลา-มะนาลี -ชิมลา


ธ.ค. - ม.ค. 2562

฿29,999

ปกติ 29,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาทัวร์อินเดีย

28 - 03 ม.ค. 2562

฿29,999

6 วัน 4 คืน
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย Summer in Kashmir อักรา ทัชมาฮาล 6 วัน 4 คืน

182286 : ทัวร์อินเดีย Summer in Kashmir อักรา ทัชมาฮาล 6 วัน 4 คืน


ทัวร์อินเดีย ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์–ชมสวนชาลิมาร์ - ชมสวนนิชาบากห์– กุลมาร์ค– เคเบิ้ลคาร์ (รวมค่าขึ้นแล้ว) – ศรีนาคา– โซนามาร์ค –ชมเทือกเขาหิมาลัย– ล่องเรือซิคาร่า (รวมค่าล่องเรือ) – เดลลี (บินภายใน) – อักรา– ทัชมาฮาล– อักราฟอร์ด


มี.ค. - พ.ค. 2562

฿28,888

ปกติ 28,888

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาทัวร์อินเดีย

22 - 27 มี.ค. 2562

฿28,888

29 - 03 เม.ย. 2562

฿28,888

06 - 11 เม.ย. 2562

฿29,888

11 - 16 เม.ย. 2562

฿30,888

12 - 17 เม.ย. 2562

฿30,888

13 - 18 เม.ย. 2562

฿30,888

27 - 02 พ.ค. 2562

฿29,888

03 - 08 พ.ค. 2562

฿28,888

8 วัน 6 คืน
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย เจาะลึกราชาสถาน ทัชมาฮาล เดลลี 8 วัน 6 คืน

182206 : ทัวร์อินเดีย เจาะลึกราชาสถาน ทัชมาฮาล เดลลี 8 วัน 6 คืน


ทัวร์อินเดีย เดลลี-มันดาวา-บีคาเนอร์ - บิคาเนอร์-จัยแซลเมียร์ -จ๊อดปูร์ (เมืองสีฟ้า) -รานัคปูร์-อูไดปูร์(นครสีขาว) - อุไดปูร์-พุชการ์-จัยปูร์ จัยปูร์(เมืองสีชมพู) - อัครา-เดลลี


ธ.ค. - มี.ค. 2562

฿31,999

ปกติ 31,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาทัวร์อินเดีย

29 - 05 ม.ค. 2562

฿31,999

13 - 20 ม.ค. 2562

฿29,999

13 - 19 ก.พ. 2562

฿29,999

10 - 17 มี.ค. 2562

฿29,999

6 วัน 3 คืน
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ จัยปูร์ ทัชมาฮาล 6 วัน 3 คืน

182186 : ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ จัยปูร์ ทัชมาฮาล 6 วัน 3 คืน


ทัวร์อินเดีย นั่งเครื่องภายในสู่เมืองศรีนาคา(แคชเมียร์) เล่นสกีเทือกเขากุลมาร์ค แคชเมียร์ พาฮาลแกม - ล่องเรือทะเลสาบดาล – นั่งเครื่องภายในสู่เมืองเดลี – อัครา - ทัชมาฮาล – อัคราฟอร์ท – จัยปูร์


ธ.ค. - ม.ค. 2562

฿22,922

ปกติ 22,922

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาทัวร์อินเดีย

07 - 12 ธ.ค. 2561

฿22,922

14 - 19 ธ.ค. 2561

฿19,991

28 - 02 ม.ค. 2562

฿26,662

8 วัน 7 คืน
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย แสวงบุญอินเดีย เนปาล 8 วัน 7 คืน

182078 : ทัวร์อินเดีย แสวงบุญอินเดีย เนปาล 8 วัน 7 คืน


ทัวร์อินเดีย พุทธคยา สถูปบ้านนางสุชาดา แม่น้ำเนรัญชรา-พระมหาเจดีย์พุทธคยา – ราชคฤห์-เขาคิชกูฎ มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ ชมบริเวณคันธเจดีย์-ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์ - พระมหาสถูปแห่งเกสเรีย-กุสินารา -ปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย์ วิหารมายาเทวี วัดเชตวันมหาวิหาร บ้านท่านองคุลีมาล บ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี ล่องแม่น้ำคงคา ธัมเมกขสถูป พระมหาเจดีย์พุทธคยา


ธ.ค. - ก.พ. 2562

฿29,999

ปกติ 29,999

ช่วงเวลาเดินทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาทัวร์อินเดีย

07 - 14 ธ.ค. 2561

฿29,999

10 - 16 ธ.ค. 2561

฿27,999

28 - 04 ม.ค. 2562

฿34,999

31 - 06 ม.ค. 2562

฿32,999

13 - 20 ก.พ. 2562

฿29,999

17 - 24 ก.พ. 2562

฿29,999

18 - 24 ก.พ. 2562

฿27,999

Scroll To Top

พม่า | จีน | กัมพูชา | ภูฎาน | อียิปต์ | รัสเซีย | บาหลี | สิงคโปร์ | ฮ่องกง/มาเก๊า | เวียดนาม | ออสเตรเลีย | ยุโรป | ดูไบ | จอร์แดน | ลาว | ไต้หวัน | ตุรกี | อินเดีย | ตะวันออกกลาง | บรูไน | มัลดิฟส์ | มาเลเซีย | เกาหลี | ญี่ปุ่น | แอฟริกาใต้ | อเมริกา | โมร็อคโค | ฟิลิปปินส์ | เนปาล | อังกฤษ | กรีซ | แคนาดา | เกาหลีเหนือ | เคนยา |


บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด
51/29 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-9892

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณอ้อม

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 088 748 3907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0887483907

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณโจ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 086 232 7107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 0862327107

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณต้น

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 063 187 1986

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด phughini

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณกะทิ

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 090 909 6252

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด baanholiday

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด คุณก้อย

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 098 561 6698

บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด banholiday2


สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด © 2018